Defnyddir y term map degwm fel arfer i gyfeirio at fap o blwyf neu dreflan yng Nghymru neu Lloegr, a baratowyd yn dilyn Deddf Cyfnewidiad y Degwm 1836. Roedd y ddeddf hon yn caniatau i'r degwm gael ei dalu gydag arian hyn hytrach na nwyddau. Roedd y map a'r siedwl oedd yn cyd-fynd ag ef yn rhoi enwau holl berchnogion a phreswylwyr y tir yn y plwyf. Roedd perchnogion degwm weithiau yn paratoi mapiau i'w defnyddio eu hunain i ddangos pwy oedd piau pa diroedd. Mae'r mapiau hyn hefyd weithiau yn cael ei galw yn fapiau degwm, er nad oedd mapiau fel hyn yn gyffredin cyn 1836.[1]

Map degwm o blwyf St Woollos, Casnewydd, 1845

Cyfeiriadau

golygu
  1. Herbert Hope Lockwood, Tithe & Other Records of Essex and Barking (Essex Record Office, 2006), t.24

Darllen pellach

golygu
  • Robert Davies, The Tithe Maps of Wales (Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1999)
  • William Foot, Maps for Family History (Public Record Office Readers Guide No 9, PRO Publications, 1994)
  • J. B. Harley, Maps for the local historian (Blackfriars Press, ailargraffwyd 1977)
  • Roger Kain and Hugh Prince, Tithe Surveys for Historians (Philimore, 2000)
  • The Tithe Maps of England and Wales: A Cartographic Analysis and County-by-County Catalogue, gan Roger J. P. Kain (Awdur), Richard R. Oliver (1995) [1]
  • Lionel Munby, Short Guide to Records, No 20 (The Historical Association, dim dyddiad)
  • List and Index Society, Inland Revenue; Tithe Maps and Apportionments (List and Index Society; Cyfrol I, 1971 a cyfrol II, 1972)
  • Herbert Hope Lockwood, Tithe & Other Records of Essex and Barking (Essex Record Office, 2006)
  • Helen Wallis (gol), Historians Guide to Early British Maps (Royal Historical Society, 1994)

Dolenni allanol

golygu