Meddyliau

Mae meddyliau (neu ystyriaethau) yn deillio o'r meddwl (yr ymenydd) ac nid o'r pump synnwyr, er y gall y broses o feddwl drin a thrafod y synhwyrau.

Y dull symbolaidd o gynrychioli'r broses o feddwl mewn delwedd

Dywedir fod rhywun yn hel meddyliau, yn meddwl yn galed, yn meddwl am rywbeth neu'n ddifeddwl.

Math o baratoad ydy meddwl, math o greu model o'r amgylchfyd yn ôl amcanion neu dymuniadau yr un sy'n meddwl.

Mae prosesau tebyg yn digwydd yn y meddwl, e.e. ymwybyddiaeth, adnabyddiaeth, syniadaeth a'r dychymyg.[1]

CyfeiriadauGolygu

  1. Webster's II New College Dictionary, Webster Staff, Webster, Houghton Mifflin Company, Edition: 2, Cyhoeddwyd gan Houghton Mifflin Harcourt, 1999, ISBN 0395962145, 9780395962145, td. 1147
Chwiliwch am Meddyliau
yn Wiciadur.