Morffoleg (gwahaniaethu)

tudalen wahaniaethu Wikimedia

Gall Morffoleg gyfeirio at sawl endid gwahanol. Dewiswch yr ystyr cywir isod.

Mae Morffoleg yn astudiaeth o ffurf a siâp y corff dynol.

Mae Morffoleg yn astudiaeth ar adeiladwaith geiriau mewn Ieithyddiaeth.

Mae Morffoleg yn astudiaeth ar ffurf wyneb y ddaear mewn Gwyddoniaeth Daear.