Gall Newbridge gyfyeirio at nifer o leoedd, fel a ganlyn: