Dilledyn isa i ferch neu wraig ydy nicyrs neu nicar a wisgir ar y pen-ôl ac weithiau'r cluniau. Ei bwrpas gwreiddiol oedd cadw'r dilledyn allan (sgert, ffrog ayb) yn lân, ond bellach caiff ei wneud i'r llygad, fel rhan o lingerie 'r ferch.

Nicyrs ar ferch ifanc

Gweler hefyd

golygu

Delweddau

golygu