Dyma nodyn {{Atsylwgweinyddwr}}.

Os ydych am gael cymorth oddi wrth weinyddwr, rhowch y nodyn hwn ar eich tudalen sgwrs, ac ysgrifennwch eich cwestiwn islaw'r nodyn ei hun. Wedyn, hysbysir ein gweinyddwyr o'ch cais.

Dyma'r hyn y dylech ei roi ar waelod eich tudalen sgwrs:

== Cwestiwn i weinyddwr ==
{{Atsylwgweinyddwr}}
[Disodlwch y llinell hon gyda'ch cwestiwn] 
--~~~~

Fydd y pedwar tilde "~~~~" yn ychwanegu'ch llofnod, hynny yw, eich enw defnyddiwr a stamp amser.

Noder: Mae llawer o broblemau'n gallu cael eu datrys gan ddefnyddwyr profiadol. Y ffordd orau o gysylltu â defnyddwyr profiadol yw defnyddio'r nodyn {{helpwchfi}}, neu adael neges ar y Ddesg Gymorth neu'r Caffi.

Os ydych am gael cymorth ynglŷn â rhwystro, dileu, diogelu, neu faterion gweinyddol, gallwch ddefnyddio {{Atsylwgweinyddwr}}.

Manylion dechnegol golygu

Wrth ddefnyddio'r nodyn yma, mae'n categoreiddio'r dudalen sgwrs yn Categori:Tudalennau lle mae angen cymorth gan weinyddwr.

Gweler hefyd golygu

I'r rhai sy'n gofyn:

  • {{helpwchfi}} – Defnyddiwch y nodyn hwn os nad ydych am gael cymorth oddi wrth weinyddwr yn benodol, a ble mae cymorth oddi wrth ddefnyddiwr profiadol yn ddigonol.