Wicipedia:Y Caffi

Croeso i'r Caffi

Dyma'r lle i chi drafod sut mae pethau'n gweithio yma, polisïau, a phroblemau technegol
a gofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.

  • I ychwanegu cwestiwn, cliciwch yma.
  • I ddechrau pennawd newydd, a theipiwch eich neges.
  • Cofiwch lofnodi'r neges drwy ychwanegu pedair sgwigl (tilde) (~~~~) ar y diwedd.
Coffi
CoffiWicipedia:Wicibrosiect Cymru Golygu

Jyst gair i danlinellu prosiect newydd gan Defnyddiwr:Titus Gold sy'n dod ag elfennau pwysig, craidd am Gymru i lwyfan Wici: Wicipedia:Wicibrosiect Cymru. Dylai bod y cyfan o'r erthyglau yma yn eu lle ers 20 mlynedd, ond dyna ni. Gwell hwyr... Diolch am dy waith ar y rhain. Byddai'n wych pe allai pawb fynd ati i'w gynorthwyo drwy dacluso'r erthyglau neu fynd yr ail gam gan eu datblygu ymhellach. Mae na restr goch o erthyglau i'w creu yno hefyd.

Gair arall sydyn. Mae Defnyddiwr:Titus Gold hefyd wrthi fel lladd nadroedd, ar ei liwt ei hun ar y wici iaith fain. Mae yno, megis llais yn yr anialwch, heb neb yn ei gynorthwyo. De ja vu! Diolch Titus gold! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:47, 15 Ionawr 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch yn fawr am eich geiriau, rwy'n gwerthfawrogi hyn yn fawr. Mae "Llais yn yr anialwch" yn taro! Mae hi wedi bod yn anodd ar adegau ar y Wikipedia Saesneg on rwyf wedi dod drwyddi gyda degau o dudalennau newydd ar Gymru erbyn hyn. Mae bron pob prif ddolen ar dudalen https://en.wikipedia.org/wiki/Wales er enghraifft yn cyfeirio at dudalen o berspectif Cymru erbyn hyn a https://en.wikipedia.org/wiki/Welsh_devolution efallai oedd y prosiect mwyaf.
O ran y Wicipedia Cymraeg, rwyf nawr yn gweithio i gyfiethu yr erthyglau Saesneg hyn ac eraill ar Gymru draw i fan hyn fel dechreubwynt. Rwyf wedi creu'r prosiect Wicipedia:Wicibrosiect Cymru, gan ddilyn esiampl y Wikipedia Saesneg. Os y mynwch, ewch draw ac ychwanegu eich enw i'r rhestr aelodau a dechrau ar gyfiaethu un o'r erthyglau a restrwyd os gwelwch yn dda. Efallai fod ambell un yn bodoli'n barod ac os felly tynwch yr erthygl yma o'r rhestr. Croeo hefyd i chi ychwanegu erthygl i'w greu at y rhestr a gwella tudalen y prosiect. Byddai unrhyw gyfraniad yn werthfawr tu hwnt.
Diolch yn fawr! Titus Gold (sgwrs) 15:45, 15 Ionawr 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Dolen aelodaeth yma: Wicipedia:WiciProsiect Cymru/Aelodau Titus Gold (sgwrs) 22:15, 15 Ionawr 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Les Barker Golygu

Newyddion trist iawn yw dysgu am farwolaeth Les. Heddwch i'w lwch. —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 16:59, 17 Ionawr 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Wrong title Golygu

Hello to Welsh community! I am a user of italian wikipedia and I noticed that Così È La Vita is wrong. Is there someone that can move the page to "Così è la vita"? Many, many and many thanks in advance!!! Gatto bianco (sgwrs) 11:57, 18 Ionawr 2023 (UTC)Ateb[ateb]

 Y Ben arrivato. Grazie. --Craigysgafn (sgwrs) 12:20, 18 Ionawr 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:00, 1 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Gwedd newydd Wici Golygu

Mae na wedd / rhyngwyneb newydd y gallwch ei brofi. Ewch i: Dewisiadau -> Gwedd --> Gwedd 2022.

Gallwn wneud y wedd yma'n ddiofyn / default os dymunwch. Barn? Llywelyn2000 (sgwrs) 06:59, 1 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

O'm rhan i, dwyf i ddim yn gweld pwrpas Vector 2022. A minnau'n siarad fel rhywun sydd wedi bod yn ymwneud â dyluniad a defnyddioldeb, pan ymddangosodd V2022 cefais i fy siomi'n fawr ynddo. Mae'r newid yn gosmetig yn bennaf, ac yn defnyddio llawer o "whitespace" i ddim pwrpas. Os byddwn ni'n gwneud V2022 yn ddiofyn fyddaf i ddim yn ei ddefnyddio. Yn wir, byddai V2022 yn gwneud llawer iawn o fy ngwaith i yma yn anoddach o lawer oherwydd bod y "sidebar" yn llai ymarferol. Felly byddwn i'n parhau i ddefnyddio Vector legacy (2010). Rwy'n amau y byddai golygyddion eraill yn gwneud yr un peth. Ac os yw golygyddion yn gweld gwedd wahanol i'r un diofyn y mae mwyafrif o ymwelwyr achlysurol yn ei gweld, bydd yn sicr o greu problemau. --Craigysgafn (sgwrs) 10:31, 1 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Dim yn ei hoffi o gwbl. Dim yn gweld pwynt cael hanner sgrin y cyfrifiadur yn wag o herwydd borderi gwyn enfawr. Mae'r borderi hefyd yn gwneud yr ysgrifen o amgylch lluniau (ee yr adran pigion) I edrych mwy fel rhestr siopa na pharagraff am bwnc difir. AlwynapHuw (sgwrs) 17:58, 1 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Newydd orffen 24 awr o'i brofi. Cytuno! Mae nhw di colli siawns i'w wella - rhoi'r gallu i'r defnyddiwr i symud gwanahol rannau, gweld pwy sydd ar-lein a thrafod gyda sain neu fideo. Licio'r 'Rhestr siopa'! Ond dyna ydy o! A chychwyn erthyglau hir (gyda tabl cynnwys) yr un fath! Os yw'r darllenydd eisiau i'r erthygl lenwi'r sgrin, dylai fod a'r gallu i wneud hynny. Be sy'n dda? Fy hun, dw i'n hoffi mwy o le gwag gwyn! Ac mae botwm yr ieithoedd ar frig yr erthygl, nid yn ei ben ol. Oes gan rywun arall farn, plis? Llywelyn2000 (sgwrs) 16:04, 2 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Dwi ddim yn gweld gymaint o broblem gyda'r diwyg a'r gofod gwyn fy hun. Mae'n haws darllen testun pan fod y prif golofn destun ychydig yn gulach. I'r darllenwyr sydd eisiau gwybodaeth a ddim eisiau cyfrannu na golygu, mi fydd e'n edrych yn 'well'. Ond mae problem am fod defnyddwyr wedi mewngofnodi yn gweld pethau yn wahanol e.e. mi fyddwn i eisiau gweld y prif fwydlen arferol ar y chwith a nid penawdau'r cynnwys. Mae e yn cofio'r dewis yma felly does dim problem. I ddarllenwr heb fewngofnodi, nid yw'n cofio'r dewis. Dwi ddim yn poeni gymaint os nad yw fformat y cynnwys ei hun yn edrych yn wahanol - does dim synnwyr dylunio ar gyfer maint sgrin penodol. Er hynny os oedd y gwedd newydd yn ddiofyn, byddai angen ail-ddylunio y dudalen flaen yn amlwg. Mae angen edrych ar rhai elfennau sydd ddim fel petai nhw wedi newid ar cywiki o'r gwedd newydd. e.e. drwy gymharu a Wikipedia mae'r brif fwydlen ar y chwith yn wahanol a mae'r 'offer' yn llenwi'r gofod ar y dde. Mae yna hefyd ychydig o bethau i'w cyfieithu a cywiriadau i'w gwneud - ble mae'r cyfieithiad yn cael ei reoli? --Dafyddt (sgwrs) 22:59, 2 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Rhywle ar translatewiki.net dwi'n meddwl ond alla i ond dod o hyd i'r dudalen hon sy'n dangos newidadau diweddaraf a gan bwy https://translatewiki.net/wiki/Special:ActiveLanguages/cy Rhyswynne (sgwrs) 09:44, 10 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch Rhys. Roedd gen i gyfri ar translatewiki ond o'n i di anghofio'n llwyr amdano! --Dafyddt (sgwrs) 23:35, 14 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Yn bendant dylen ni symud at Vector 2022 heb os nac oni bai. Y darllenwr a hybu defnydd Wici Cymraeg sydd bwysicaf, nid defnyddioldeb y system ar ein cyfer ni fel golygwyr. Rwyf wedi bod yn defnyddio'r system ar Wiki Saesneg ac mae'n ddigon hawdd ei ddefnydd. Mae'r system presennol yn edrych yn hen a llai deniadol o'i gymharu. Titus Gold (sgwrs) 15:29, 16 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Rhaid hefyd cofio bod y newid yn un sydd fod i wneud symud rhwng cyfrifiadur a ffôn symudol yn haws. Titus Gold (sgwrs) 15:40, 16 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Ar hyn o bryd mae'n ymddangos fod @Llywelyn2000, @Dafyddt ya minnau yn cefnogi symud at "Gwedd 2022". Fyddai @Craigysgafn ac @AlwynapHuw yn ystyried cefnogi'r symudiad yma er mwyn cael consensws i foderneiddio ymddangosiad y Wici i'r darllenwyr? Titus Gold (sgwrs) 18:07, 24 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Dydw i ddim yn gwrthwynebu newid yr opsiwn diofyn/default o gwbl. Ond bendith gymysg ydyw. Dyna'r cyfan roeddwn i'n ei ddweud. Gwaetha'r modd, dyw "mwy modern" ddim yn gyfystyr ag "yn well". --Craigysgafn (sgwrs) 23:34, 24 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Does dim raid i neb newid barn am y gwedd newydd er mwyn creu y newid. Mae'r hysbyseb wedi bod i fynu am bron i bedwar wythnos; digon hir i bawb sydd am fynegi barn gwneud hynny. Bellach mae'n amser gweithredu ar farn y mwyafrif sydd wedi gwneud sylw AlwynapHuw (sgwrs) 00:01, 25 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch yn fawr i chi am eich ymateb, rwy'n gwerthfawrogi ac yn deall eich barn. Mae'n ymddangos felly fod mwyafrif yn cefnogi'r symud i'r gwedd Vector 2022 felly yw hi nawr yn amser i'w wneud yn ddiofyn/default? Titus Gold (sgwrs) 19:51, 26 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Dal yn erbyn, ond yr ymateb (anffodus i fy mhlaid innau) yw-ydi. 'Treched treisied, gwanaf gwaedded', 'Brexit means Breakfast' at ac ati; ond dyna fo, fel dywedodd Dick Tuck The-people-have-spoken-the-bast**** 1966 a barn y myafrif sy'n mynd a'r dydd AlwynapHuw (sgwrs) 03:07, 27 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
@Titus Gold: Diolch am grynhoi ac awgrymu ffordd ymlaen! Maer na lawer o bwyntiau o blaid newid a llawer o bethau negyddol yn erbyn newid. Dyw hi ddim yn ddu a gwyn gen i, ond efallai fod na fwy o bwyntiau o blaid newid... ond dim ond ar ol i rywun gywiro'r Hafan - mae'n fler iawn dan yr arwyneb newydd! Oes na rhywun yn cynnig mynd ati? Llywelyn2000 (sgwrs) 14:26, 27 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
@Llywelyn2000: Rwyf i braidd yn rhydlyd, ond ar un adeg roeddwn i'n eitha da o ran CSS. Rwy'n meddwl y gallwn i roi cynnig ar Hafan oni bai bod gennym ni arbenigwr go iawn wrth law. Craigysgafn (sgwrs) 16:31, 27 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Bydd ddewr! Does dim ffasiwn beth a changymeriad, cofia! Gweidda os ti isio cymorth! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:41, 27 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
O'r gorau. Byddaf i'n mynd ati. --Craigysgafn (sgwrs) 19:24, 27 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Falch i weld fod yr Hafan wedi'i wneud. Oes posib symud i'r meddalwedd newydd rwan?Diolch. Titus Gold (sgwrs) 16:37, 5 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Dileu lluniau Recordiau Sain Golygu

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Deletion_requests/Uploads_by_User:DafyddMR Mae'n edrych fel bod lluniau uwchlwythwyd i Commons.wikimedia gan Dafydd Roberts, Prif Weithredwr Sain, wedi cael eu dileu, oherwydd bod yna risg o dorri hawlfraint! Oes 'na rhyw ffordd o'u perswadio bod y lluniau yn ddilys? Piti nag ydyn nhw'n gyrru neges i bob tudalen wicipedia sy'n defnyddio'r lluniau neu fuaswn yn gwybod am y cais cyn eu bod wedi cael eu dileu. Brwynog (sgwrs) 19:45, 3 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch Brwynog Fe ddylai'r uwchlwythwr fod wedi ychwanegu'r templad ei fod yn berson go iawn, a dull cysylltu NEU ebostio Comin gyda'r manylion - i'r system OTRS, a elwir heddiw yn VRTS. Methais innau weld y rhybudd, felly byddai'nbraf petai rhywun yn egluro wrth Dafydd sut i fynd ati, er mwyn sicrhau fod y lluniau'n aros ar Comin. Wyddwn i ddim iddo gychwyn cyfrif ar Comin, chwaith. Llywelyn2000 (sgwrs) 14:23, 10 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Cymuned Wicimedia Cymru Golygu

Pob hyn a hyn rydym yn cael cais gan Wiki UK i gyfiawnhau parhad y gymuned trwy roi cyfrif o'n gweithgarwch. Gan nad ydwyf wedi gweld cais o'r fath am beth amser rwy'n disgwyl y daw un yn fuan. O ran diddordeb i ni ein hunain ac er mwyn bodloni Wiki UK, os ddaw gais, dyma ystadegau Wicidestun am y flwyddyn ddiwethaf

Dyddiad Safle yn rhestr ieithoedd Wicidestun Nifer y tudalenau wedi eu prawf-ddarllen
1 Chwef 2022 44 4366
5 Mawrth 2022 41 5243
25 Ebrill 2022 39 6985
13 Mai 2022 39 7218
23 Mehefin 36 8379
5 Gorffennaf 2022 34 8877
8 Awst 2022 34 9577
12 Ionawr 2023 32 13,919
3 Chwefror 2023 31 15,469

AlwynapHuw (sgwrs) 05:03, 5 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Rydych chi wedi gwneud gwaith anhygoel ar Wicitestun, Alwyn. Rwy'n gobeithio bod pawb yn ei werthfawrogi. Byddaf i'n galw heibio o bryd i'w gilydd i wneud prawfddarllen, ond dim ond piso dryw bach yn y môr ydyw. Dafydd --Craigysgafn (sgwrs) 21:33, 5 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Nid piso driw bach mohoni, ond cyfraniad hanfodol. Mae'r system "ailolwg" yn bwysig iawn er mwyn sicrhau cywyrdeb ein testynau a'u gwerth fel ffynhonnell dibynadwy. Diolch o galon am dy gyfraniad. AlwynapHuw (sgwrs) 03:58, 6 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Mae'n rhaid i mi ategu sylw Craig yn fama! Anhygoel! Ar hyn o bryd, dw i'n troi fel pi-pi-down o un lle i'r llall, ac yn methu rhoi sylw digonol i dy waith, Alwyn. Soniom ni dro'n ol am recordio cyfweliad ohonot sut i fynd ati - fideo i'r adran 'Cymorth' efallai, os cei amser! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:12, 10 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Cymerodd amser hir i mi weithio allan sut i gael y ddealltwriaeth prin sydd gennyf o sut i gyfrannu i Wicidestun. Rwy'n credu byddai fidio yn ei wneud yn haws i bobl deall sut i gyfrannu na'r artaith es i drwyddo i ddeall y "cymorth" Saesneg. Ond rwyf wedi bod yn ansicr sut! Mae hyn wedi bod yn rhwystr. Dim yn gwybod lle i ddechrau neu sut i greu penodau o fideos cymorth.

Os gymerwyf destun bach, un o daflenni baledi Prifysgol Caerdydd neu un o Lyfrau Ceiniog Humphreys a dal ar fidio be dwi'n gwneud, heb sain; ond gyda dogfen o eglurhad, rhwng uwch lwytho i Gomin a chyhoeddi i Wicidestun; a fyddai hynny yn gymorth i bobl sy'n fwy hyddysg na fi yn y pethau hyn i roi cymorth imi sut i greu fideos a dogfennaeth cymorth i'r prosiect Cymraeg?AlwynapHuw (sgwrs) 03:07, 15 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Betha am sgwrs efo fi ar Zoom, Alwyn? Holi ac ateb fel Rhodd Mam stalwm! Mi holai di sut, a gelli egluro'r drefn gam wrth gam yn fyw? Mi allai ei olugu hefyd os fyddi di'n rhegi gormod! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:30, 27 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Syniad arall - beth am greu Wicibrosiect Wicidestun yma ar WP? Cynnwys y tabl uchod a dolen i brosiect tebyg ar Wicidestun ei hun? Llywelyn2000 (sgwrs) 07:59, 6 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE Golygu

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

A Problem with Nodyn:Pethau? Golygu

(Pardon me for talking English here, i am de-N, en-2, cy-0.) I have seen that there are many articles that display "&Nbsp;" in the read view. The Wiki-source-texts of the articles do not have syntax errors. See https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbennig:Search&limit=250&offset=0&ns0=1&search=nbsp for a list of articles affected. (Nearly) always, the Nodyn:Pethau is included in the articles, and the problem arises with the elements Poblogaeth, Label brodorol, and Màs. Please see also Sgwrs_Nodyn:Pethau#nbsp_syntax_error, were i described my observation four weeks ago. Thank you in advance. --Himbeerbläuling (sgwrs) 20:09, 8 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Yes, I've noticed this too. Deb (sgwrs) 20:39, 8 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Mae String2 yn cael eu lapio o gwmpas rhai o'r gwerthoedd yma yn y wybodlen ond does dim angen gwneud hyn ar gyfer rhifau. Felly rwy wedi gwneud datrysiad cyflym o dynnu hwn i ffwrdd. String2 is wrapped around some of these values in the infobox but it doesn't need to be there for numbers and one word values, so I've put in a quick solution to remove this. The display should now be better --Dafyddt (sgwrs) 22:40, 9 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Can diolch Dafyddt - effeithiol iawn fel arfer! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:13, 10 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
+1, much better now. Thank you --Himbeerbläuling (sgwrs) 17:40, 11 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Ymateb i Lywodraeth Lloegr - Ieithoedd Lleiafrifol Golygu

Gyfeillion!

Mae Wikimedia UK yn bwriadu ateb Llywodraeth Lloegr, a'u 'galwad am dystiolaeth' parthed ieithoedd lleiafrifol y gwledydd hyn. Mae Lucy, CEO WMUK am gadeirio sesiwn Zoom i geisio eich barn ar sut i ymateb. Dyma ei chais (yn y Saesneg):

The Department for Culture, Media and Sport (DCMS) of the UK government is currently running an Inquiry on Minority languages, with a 'call to evidence' until 10th March. Details of the inquiry are here:

https://committees.parliament.uk/work/7208/minority-languages/

Wikimedia UK is planning to submit a response to this inquiry, as we see it as a valuable opportunity to emphasise the importance of support for indigenous minority languages. We are planning to highlight the impact that thriving minority languages have on cultural identity and community cohesion, and the role of Wikimedia in enabling indigenous minority language speakers to freely access - or indeed, to contribute to - a body of knowledge and information in their language. However, we would love to include the voices of contributors to indigenous language Wikipedias within our submission, to make sure we are representing a range of views and perspectives. To this end, we are holding a meeting (over Zoom) to discuss the questions posed by the inquiry:

The call will be 12noon - 1pm on Wednesday 1st March and it would be great if you could join us. Do let me know if you can make it and we will send you the zoom link nearer the time. If you can't make the meeting but would like to contribute your views, please do feel free to email us your thoughts on any of the questions.

Rhowch wybod i mi drwy ebost os ydych yn dymuno derbyn dolen i'r cyfarfod. Lucy fydd yn cadeirio a bydd y cyfarfod drwy'r Saesneg.

Diolch a chofion... Robin - Llywelyn2000 (sgwrs) 05:50, 13 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch am y neges Robin. Titus Gold (sgwrs) 16:19, 15 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Nodyn i'ch atgoffa!
Mae'r cyfarfod heddiw am 12 y pnawn. Danfonwch ebost ataf am ddolen Zoom. Cofiwch ddweud eich dweud. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:42, 1 Mawrth 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Meddalwedd newydd Golygu

Oes gobaith cael y diweddariad meddalwedd ar gyfer Wici Cymru fel sydd wedi digwydd ar gyfer y Wikipedia Saesneg ac eraill yn ddiweddar? Mae meddalwedd a ffurf Wici Cymmraeg yn edrych yn hen mewn cymhariaeth ac angen diweddariad. Diolch. Titus Gold (sgwrs) 16:19, 15 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Bore da gyfaill. Mae na drafodaeth ar hyn yn barod (rhyw bump sgwrs i fyny): 'Wicipedia:Y Caffi#Gwedd newydd Wici'. ON Edrych ar yr Hafan yn y wedd newydd! Tipyn o waith, ond mae'n bosib! Angen consensws. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:38, 16 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch. Wedi ychwanegu fy nghefnogaeth dros y newid. Titus Gold (sgwrs) 15:33, 16 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Canolbwyntio ar erthyglau yn ôl nifer ymweliadau Golygu

Mi fuaswn i'n dadlau fod angen gwelliant mawr ar yr erthyglau Cymraeg a Chymru gan eu bod yn ymddangos ar frig rhestrau ymweliadau yn gyson. Mae angen gwella erthyglau wrth weithio i lawr o'r rhai gyda'r nifer uchaf o ymweliadau. Rwyf wedi dechrau gyda hyn eisioes:

https://pageviews.wmcloud.org/topviews/?project=cy.wikipedia.org&platform=all-access&date=last-month&excludes= Titus Gold (sgwrs) 01:41, 20 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Gwych! Ga i awgrymu fod hwn yn is-brosiect o Wicibrosiect Cymru? Ella, jyst rhestr, lle gall golygyddion dicio'r erthygl wedi iddi gael ei datblygu / ei chyfoethogi. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:16, 20 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Ie, syniad da. Titus Gold (sgwrs) 16:17, 20 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Botwm golygu Golygu

Dwi'n meddwl fyddai'n well symleiddio ymddangosiad tudalennau fod y botymau golygu yn newid o "[ golygu | golygu cod y dudalen ]" a'i symleiddio i "[golygu]" fel sydd yn ymddangos yn y Wiki Saesneg er enghraifft. Byddai hyn yn edrych yn fwy deniadol i'r darllenwyr. Titus Gold (sgwrs) 18:04, 24 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Haia! Mae na ddwy ffordd o olygu, fel y gwyddost: yr hen ddull (golygu cod y dudalen) a'r un diweddar, sef golygu ar yr wyneb (Visual Editor). Gall golygydd ddewis y naill neu'r llall. Felly, mae'n rhaid gwahaniaethu rhwng y ddau. Mae'n bosib symlhau'r hyn a welir i rywbeth fel 'golygu'r cod' / 'golygu'r arwyneb', wrth gwrs. Efallai mai un sy gen ti (mi synnwn ni'n fawr!) - yn dibynnu ar dy 'Ddewisiadau'. Llywelyn2000 (sgwrs) 16:52, 27 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Dim ots; mae'r botwm [golygu | golygu cod y dudalen] ac [edit] ond yn ymddangos ar ol mewngofnodi felly ddim i'w weld i'r darllenwr heb gyfrif. Titus Gold (sgwrs) 16:33, 5 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Cais eto am gymorth efo Wicidestun Golygu

Nid ydwyf yn arbenigwr ar Wiciudestun. Canfyddais y safle sawl flwyddyn yn ôl a rhoddais ambell i gerdd ac ambell i emyn arni fel testun rhydd heb ddeall y cysylltiad rhwng yr angen am "wirio" testun efo sgan o'r gwaith gwreiddiol.

Pan fu farw fy ngwraig tair mlynedd yn ôl, bu'r plant a fi trwy'r gorchwyl prudd o be i gadw o'i phethau hi a be i binio. Ymysg y pethau nad oeddem am eu cadw oedd ei chasgliad o lyfrau rhamant "Mills and Boon". Prin fu diddordeb y siopau ail law ac elusennol i gaffael y llyfrau - gan hynny i'r bin ail-gylchu aeth y cwbl. Perodd hynny braw imi; gan fod gennyf, nifer o hen lyfrau am hanes a chrefydd Cymru byddai'n mynd yr un ffordd a rhai "Mills and Boon" fy ngwraig pan af fi i'm medd.

Ar y cyfan y llyfrau Cymraeg sydd gennyf yw rhai sydd yn cyfeirio at bobl sydd yn fy ach. Llyfrau hanes lleol a chofiannau gweinidogion.

Pan oeddwn yn ymgeisydd i'r weinidogaeth Wesleaidd bu gennyf gannoedd o "esboniadau" a rhoddwyd imi mewn cymwynas gan bobl oedd am hwyluso fy astudiaethau. Wedi fy niarddel o'r weinidogaeth mi losgais y blydi lot. Dydy'r llyfrwerthwyr ail-law dim yn derbyn esboniadau bellach, maent oll yn mynd yn brin.

Mae nifer y siopau llyfrau ail law yng Nghymru wedi eu lleihau yn ddirfawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf hefyd. Bu un ym mhob tref 30 mlynedd yn ôl, rhyw dau neu dri sydd yn y goledd bellach, ac mae un ohonynt yn gwrthod gwerthu imi am fy mod yn lladd ei masnach trwy osod llyfrau ar Wicidestun!

Mae cannoedd o lyfrau Cymraeg "hen ffasiwn" "diwerth" dal ar gael ar silffoedd Cymry, sydd angen eu hachub. Rwy'n gwybod, rhywfaint sut i'w hachub, y broblem sydd gennyf yw sut i egluro i eraill sut i wneud.

Awgrymodd fy mab rhaglen "dal fideo" mae o'n defnyddio ar sut i drechu gelyn mewn gêm, ond rwy'n methu gwneud siw na miw efo hi, er talu £100 am y rhaglen.

Os yw'r prosiect am ffynnu mae'n rhaid imi gael cymorth ar sut i gael eraill i ddeall sut i gyfrannu, heb yr helbul pum mlynedd bum i drwodd. Rwy'n hen, mae fy nghyfraniad yn fuan am dod i ben, trwy gwrs bywyd. Mae gan eraill ffynhonnell lyfrau nad ydynt ar gael i mi.

Rwyf mewn twll ar hyn o bryd o wedi cnoi gormod o gig, a dim yn gwybod sut i ddenu cymorth i'r achos! AlwynapHuw (sgwrs) 06:48, 28 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Alwyn, dydw i ddim yn gwybod ble i ddechrau. Mae'n hollol amlwg bod Wicidestun yn brosiect sy'n eithriadol o bwysig, ac mae'n anodd deall pam y dylech chi gael eich gorfodi i frwydro ymlaen ar eich pen eich hun. Mae dirfawr angen mwy o bobl ymroddedig i gynorthwyo. Oni all y Llyfrgell Genedlaethol gynnig unrhyw gymorth? --Craigysgafn (sgwrs) 22:54, 1 Mawrth 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Alwyn: dw i 'di cynnig creu fideo holi-ac-ateb (rhanu sgrin ar Zoom) fel canllaw / rhagolwg o'r gwaith rwyt yn ei wneud - ac mae'r cynnig yn parhau. Gallwn gychwyn adran 'Cymorth' hefyd, ac ychwanegu'r fidoes i'r fan honno. Ebostia fi os ti awydd gwneud fideo a mi ddanfonai wahoddiad Zoom atat. Cytuno hefyd efo Craigysgafn, ond dw i'n gwybod fod Jason LlGC yn andros o brysur - fel arfer! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:12, 14 Mawrth 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Dim modd gwneud y pethau bychain am awr ar 1 Mawrth 2023 Golygu

Ymddangys na fydd modd golygu'r Wicipedia Cymraeg am awr rhwng 14ː00 a 15ː00 (amser Cymru) ar 1 Mawrth oherwydd gwaith profi. Rhyswynne (sgwrs) 09:41, 28 Chwefror 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Hafan newydd Golygu

Rwyf wedi cael cynnig ar ailwampio'r dudalen Hafan (gweler "Gwedd newydd Wici" uchod). Gallwch chi ddod o hyd iddi yma yn fy Mhwll Tywod. Rwy'n meddwl bydd y dudalen yn ymddwyn ychydig yn well o dan Vector 2022, ond mae'n anodd dweud sut y bydd yn edrych ar pob cyfrifiadur, tabled a ffôn arall. Byddwn i wedi hoffi gallu creu fersiwn a fyddai’n gweithio'n well ar ffonau symudol, ond ar hyn o bryd mae yna fater technegol i’w oresgyn.

A oes unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu feirniadaeth ar y dyluniad newydd arfaethedig?

Gyda llaw, ar ôl imi wneud cryn dipyn o arbrofi gyda'r wedd newydd, roeddwn i'n teimlo'n hapusach â hi. Os caewch chi far Cynnwys ar y chwith a bar Offer ar y dde byddwch chi'n datrys y broblem o erwau o le gwag ar un ochr a'r gorlenwad ar yr ochr arall. Felly pan fyddwch chi'n dod i edrych ar y dyluniad arfaethedig, rhowch gynnig arno ar ôl pwyso'r botymau "Cuddio" ar y ddwy ochr. Craigysgafn (sgwrs) 22:11, 1 Mawrth 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Gwerth chweil! Mae na sawl drafft wedi'i wneud o Hafan newydd yn y gorffennol (mi wnes i un!), ond does na run cystal a hwn! Diolch Craigysgafn am greu cod glanach, sy'n gweithio dan yr hen wedd a'r gwedd newydd. Os nad oes gwrthwynebiad, awgrymaf fod yr newydd yn cael ei roi ar yr Hafan. Llywelyn2000 (sgwrs) 14:38, 15 Mawrth 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Craigysgafn Golwg deche ar y cynnig i ailwampio, cytuno gydag awgrym Llywelyn2000 i'w roi ar yr Hafan AlwynapHuw (sgwrs) 15:45, 16 Mawrth 2023 (UTC)Ateb[ateb]
@Craigysgafn: Cafwyd digon o amser, dw i'n meddwl i bawb leisio eu barn. Felly, ymlaen a 'Hafan Newydd Craigysgafn'! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:38, 27 Mawrth 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Rwyf wedi gwthio'r cwch i'r dŵr! --Craigysgafn (sgwrs) 14:01, 27 Mawrth 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Mae'n edrych yn dda, yn well, yn ysgafnach. Gwych iawn! Llywelyn2000 (sgwrs) 05:08, 28 Mawrth 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Comin Anfasnachol (NC) Golygu

1) Comin Anfasnachol (NC / non-commercial). Mae adran gyfreithiol Sefydliad Wicimedia bellach wedi dweud fod rhwydd hynt i Wicipedias fel hon ddefnyddio deunydd Anfasnachol (NC) os ydyn nhw'n dymuno gwneud hynny! Dyma dro pedol go iawn! Mae na brosiect, sydd wedi uwchlwytho dros 1.2 M o ddelweddau a ffeiliau eraill yma: https://nccommons.org/wiki/Main_Page

2) Mae Our World in Data yn gweithio o fewn awyrgylch Wicimedia (hy ar wici) yn fama https://mdwiki.org/wiki/WikiProjectMed:OWID gyda'r Basgiaid, er mwyn cyflwyno ffeiliau NC i'r Wicipedia Fasgeg.

3) Ceir prosiect meddygol, cyfoes https://mdwiki.org/wiki/WikiProjectMed:Translation_task_force sy'n cyflwyno sut i wneud hyn ar erthyglau megis https://mdwiki.org/wiki/Abdominal_thrusts

Os ydw i'n dallt yn iawn - bydd caniatad arbennig yn cael ei roi ar yr erthygl lle bydd y ddelwedd NC, a rhwystr rhag i'r llun fynd allan o'r erthygl i wefanau masnachol a gwefanau eraill. Fel hyn, mae'r drwydded NC yn cael ei pharchu a'i chadw. Er enghraiff, gallwn uwchlwytho pob ffeil sydd ar wefan Casgliad y Werin a'u defnyddio ar WP, yna fideos, yna ffeiliau sain...

Os ydym eisiau dilyn y Basgiaid (sy'n griw blaengar, avant garde iawn) yna byddai'n rhaid trafod yma, dod i gonsensws, ac os ydyn ni'n cytuno, bydd angen penodi un cyswllt i fynd a'r maen i'r wal.

Be 'da chi'n ei feddwl? Llywelyn2000 (sgwrs) 08:01, 10 Mawrth 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Cytuno os yw'n golygu fod mwy o luniau ar gael i'w defnyddio ar Wicipedia Cymraeg. Titus Gold (sgwrs) 14:09, 11 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]
O, ydy! Mae na 152,177 o luniau ar wefan Casgliad y Werin yn unig! Mi af ati i geisio gynaeafu'r lluniau, felly, cyn eu huwchlwytho. Does gen i ddim Python, felly bydd raid i mi chwilio am help i wneud y cam cyntaf. Diolch gyfaill! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:42, 20 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Trafodaeth ar Wiki Saesneg Golygu

Mae sgwrs ar wahaniad potenial i dudalennau pennodol ar Gymru a Lloegr.

en:List of ports in England and Wales Titus Gold (sgwrs) 14:07, 11 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Ddaeth neb yno i'th gynorthwyo! Trist iawn! Chawn i ddim gan mod i wedi fy ngwahardd o enwiki. Gan fod porthladdoedd Cymru'n annibynnol o ran rheoli, mae'n gwneud synnwyr mai rhestr ar bob un o'r dair wlad oedd eu hangen. Trist iawn. Llywelyn2000 (sgwrs) 11:23, 12 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Rwy'n cydymdeimlo â Titus, ond o'm rhan i, dwyf i ddim am gael fy nghaethiwo mewn dadleuon ar enwiki. Newydd gymryd cipolwg ar y dudalen Sgwrs yno, a suddodd fy nghalon. Mae'n ymddangos fel pe bai synnwyr cyffredin yn cael ei alltudio o drafodaethau o'r fath. Craigysgafn (sgwrs) 13:51, 12 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Cytuno, Craig. Cha i ddim golygu ar enwiki, neu mi fuaswn yn sefydlu grwp ymosodol ar ffurf rhyfela gerila Glyn-dwraidd-Arthuraidd, ar gyfer achosion fel hyn! Daw dydd! Efallai y dylid troi'r grwp golygyddion Celtaidd i'r diben yma! Llywelyn2000 (sgwrs) 06:56, 13 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Dwi'n rhannu fy amser rhwng Wiki Saesneg a'r Wici Cymraeg ac yn cyfiethu tudalennau ar Gymru gan geisio datblygu presenoldeb cryf ar Gymru yn y ddwy iaith.
Buaswn yn gwerthfawrogi cipolwg ar en:Foreign relations of Wales ac mae trafodaeth ar en:Wikipedia talk:WikiProject Wales.
Dwi wedi cyfieithu hefyd i Rhestr o borthladdoedd a harbyrau Cymru ac hefyd Cysylltiadau tramor Cymru ymhlith eraill.
Mae'n ymddangos nad yw'n bosib cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg, ond o'r Saesneg i'r Gymraeg yn unig am rhyw reswm. Titus Gold (sgwrs) 16:48, 14 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Gwedd 2022 Golygu

Helo pawb. Apologies for not writing in the ancient language of Cymry. The Web team has just deployed the new look. It may take up to 3 days for logged-out users to see the new skin across all pageviews. It's just a caching issue - they don't see pages directly from our databases, but from cache servers instead. Logged-in users may experience something similar, too, but you'll see a consistent interface sooner.

Here's more information about the skin. In particular, I'd like to encourage you to see the FAQ (as well as other documentation pages) and subscribe to our newsletter. Diolch! SGrabarczuk (WMF) (sgwrs) 21:38, 12 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch (Thanks) @SGrabarczuk (WMF): ac i bawb a gyfrannodd i'r sgwrs ddifyr yma. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:58, 13 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Gwych, diolch. @SGrabarczuk (WMF) Much appreciated. Titus Gold (sgwrs) 16:49, 14 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Newid hinsawdd a hawliau dynol ar Meta Golygu

Ddwy flynedd yn ol fe wnaeth criw ohonom geisio llenwi man gwan, a phwysig ar Wicipedia: newid hinsawdd a hawliau dynol; gw. Wicipedia:Y Caffi uchod. Yn y ddwy flynedd ers hynny da ni di creu tua 200 o erthyglau ar y ddau bwnc yma. Prosiect gan y Cenhedloedd Unedig a Sefydliad Wicimedia ydy hwn. Eleni, ychwanegwyd rhestr arall o erthyglau a geisir. Dw i'n gwybod fod gan bawb ei flaenoriaeth ei hun, a da hynny, ond os ydy hwn at eich dant, byddai'n braf gael cwmni! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:18, 13 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Mae gwaith y wicibrosiect wedi datblygu ac ehangu yn fawr dros y misoedd diwethaf ond mae angen mwy o gymorth arnym. Rwyf wedi tacluso'r tasgau sydd angen eu cyflawni ar brif dudalen y Wicibrosiect, felly os y dymunwch chi ymuno a chyfranu mae rwan yn amser da i wneud. Diolch! Titus Gold (sgwrs) 00:52, 25 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Rwy'n cyfranu erthyglau Cymreig o safbwynt Cymreig i Wicipedia, nid fel ail bobiad o erthyglau Saesneg. Yr hyn rwy'n gweld ar Wicibrosiect Cymru yw restr o bynciau sydd wedi eu codi o'r Wici Saesneg. Nid lle'r Sais yw dweud wrthym ar y Wici Cymraeg pa brosiectau sy'n bwysig i ni.
Gan fod cyfraniadau nifer o gyfranwyr Cymraeg i Wikipedia:WikiProject Wales wedi cael ymateb hiliol, ffiaidd a gwrth Gymreig rwy'n credu bod "prosiect" Cymraeg sydd wedi ei gyfieithu ohoni yn sarhad i'n Wici ni! AlwynapHuw (sgwrs)
Mae lle i bob math o erthyglau a does dim byd yn bod ar gyfieithiadau. Mae'r cyfieithiadau ar y cyfan yn addasu y cynnwys gorau, y teitl a'r cyflwyniad ac yn sylfaen da.
Mae llawer ohonynt o'r dudalennau newydd yn gyfieithiadau o dudalennau a greais i fy hun ar y Wiki Saesneg hefyd. Mae llawer o'r erthyglau Saesneg wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd ac wedi datblygu dros amser hir. Byddai hi'n wastraff i beidio cymryd mantais o'r cynnwys sydd ar gael. Mae'n bwysig hefyd bod defnyddwyr y Wiki Saesneg yn cael pob cyfle i ddefnyddio'r ddolen newid iaith a dod draw i'r Wici Cymraeg.
Dwi'n cytuno'n llwyr bod angen creu erthyglau sy'n bwysig i Gymry gan gynnwys y Cymry Cymraeg.
Mae croeso i ddefnyddwyr i ychwanegu teitlau erthyglau sydd yn bwysig iddyn nhw i'r WiciBrosiect.
Fel y Wicipedia Cymraeg, dyle bod gennym mwy i'w gynnig ar Gymru nag unrhyw Wicipedia arall. Ar hyn o bryd, y Wiki Saesneg sydd ar y blaen ond rydym yn dechrau dal i fyny o ddifrif.
Titus Gold (sgwrs) 22:44, 25 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Nid oes gennyf unrhyw wrthwynebiad I ddefnyddio'r teclyn cyfieithu. Man cychwyn y tua 100 o fywgraffiadau chwaraewyr rygbi cynnar Cymreig, rwyf wedi eu cyfrannu yma, fu'r teclyn cyfieithu. Ond mae pob un wedi ei gyfoethogi gyda gwybodaeth ychwanegol o safle Papurau Cymru LlGC. Dwy flynedd yn ôl ysgrifennais erthygl am y diwynydd Catholig, canoloesol, Duns Scotus, yn bennaf trwy gyfieithu'r erthygl Saesneg. Mi roddais gwedd Cymreig iddo trwy gyfeirio at draethawd academaidd Cymraeg Moeseg Cyfraith Naturiol Johannes Duns Scotus a stori plant gan Owen Edwards Llyfr Del - Ar Ystol Y Gosb Mae Wici Cymraeg, i mi, yn rhywbeth mwy na chyfieithiad! AlwynapHuw (sgwrs) 04:41, 26 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Cytuno'n llwyr efo'r ddau ohonoch mai sail i adeiladu arno ydy'r cyfieithiad. Mae angen llygad barcud gan fod cymaint o en-wici'n gogwyddo tuag at unoliaethwyr Seisnig, rhaid dod ag idiomau Cymraeg i'r crochan, ac fel dywed Alwyn chwilio am wybodaeth sy'n berthnasol i'r darlenydd. Ond da ni gyd yn gwneud hyn. Titus Gold - mae'r erthyglau ar Gymru llawer gwell nag oedden nhw chwe mis yn ol - yn y ddwy iaith. Mae gen i ryw 20 o erthyglau ar newid hinsawdd dw i di ymgymryd i weithio arnyn nhw a mi drof at Brosiect Cymru. Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 15:56, 26 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Cytuno gyda'r ddau ohonoch ei bod yn bwysig i ychwanegu idiomau Cymraeg a ffynhonellau Cymraeg i erthyglau.
Edrych ymlaen i weld datblygiad pellach y Wicibrosiect. Titus Gold (sgwrs) 19:34, 27 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]
iawn, wedi trio hwn (am y tro cyntaf, hynny yw defnyddio'r teclyn cyfieithu split screen - dwi fel arfer yn gwneud torri a gludo mewn ffeil googletranslate gwahanol ieithoedd a gweithio arno wedyn). Wedi gwneud https://cy.wikipedia.org/wiki/Coedwig_Genedlaethol_i_Gymru pam nad yw'r bocs wybodaeth yn dod i fyny er 'mod i wedi defnyddio
Y Caffi
Enghraifft o'r canlynolTudalen brosiect Wicimedia, bwrdd negeseuon  


sef fy ffordd arferol o gyrchwy gwybodaeth i'r gwybodlen? Stefanik (sgwrs) 11:32, 1 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Yr hyn sy'n llenwi'r gwybodlen yw gwybodaeth o Wicidata. Er bod yna Eitem Wicidata ar gael i Goedwig Genedlaethol i Gymru, mae'r eitem yn wag ag eithrio y teitl Saesneg. Mae angen i rywyn sy'n mwy gyfarddwydd â Wicidata na fi i osod priodoleddau ar yr eitem. AlwynapHuw (sgwrs) 16:19, 1 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Rwyf wedi dechrau llewni'r bylchau yn y Wicidata. Mae'n rhyfeddol o anodd dod o hyd i ffynonellau Cymraeg ar gyfer y prosiect hwn. Ac (ochenaid) fel arfer, gall ein cydweithwyr ar enwiki ddefnyddio logo'r prosiect ar y tudalen yno, gyda'u hapêl i gyfraith hawlfraint yr Unol Daleithiau, ond ni all cywiki. --Craigysgafn (sgwrs) 18:32, 1 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Mae modd i ni ddefnyddio'r logo yma gan ddefnyddio'r un ddadl sy'n cael ei roi am ei ddefnyddio ar Wicipedia Saesneg, ond mae'n rhaid creu copi newydd ohoni ar gyfer y safle yma yn unig (hy peidio â'i roi ar Gomin at ddefnydd cyffredinol.) Mae llwyth o luniau "defnydd teg" tebyg yma'n barod ar gyfer cwmniau, cloriau llyfr, posteri ffilm ac ati. Gan nad yw'r lluniau yn dod o Wicidestun mae rhaid ychwanegu |image=enwllun (a |caption= disgrifiad os oes eisisau) ar y nodyn {{pethau}}AlwynapHuw (sgwrs) 20:33, 1 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Diolch, Alwyn! --Craigysgafn (sgwrs) 21:15, 1 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]
reit, diolch bawb! Wnes i ddim meddwl edyrch ar y wikidata (yn weddol gyfarwydd gyda llenwi hwnnw'n eflennol, o leiaf). Rhyfedd nad oedden nhw wedi llenwi hynny - roeddwn i'n cymryd mai oddi yno roedd manylion y gwybodlen yn dod! Diolch unwaith eto - braf bod yn rhan o dîm yn cefnogi a chynghori ein gilydd. Stefanik (sgwrs) 08:24, 2 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Wedi creu ambell dudalen arall. Mae'r WiciBrosiect yn parhau i ddatblygu.
Croeso i chi ddod i weld beth arall sydd i'w wneud. Diolch! Titus Gold (sgwrs) 00:28, 28 Awst 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Dehongliad - queer-sensitive interpretation Golygu

Newydd gael hwn gan gyfaill i mi (Owen):

Ddydd Mercher, y 17fed Mai, bydd y sesiwn yn Queering Wikipedia, gyda Norena Shopland yn siarad am "Tricky Terminology" am y cymuned LHDTC+ a gyda fi, Vic o Wicimedia Yr Ariannin a Kira a Sofia o Art+Feminism gyda arweinlyfr newydd am cofiaint LHDTC+.

Dwi'n meddwl bydd hi'n neis i gwneud dehongliad yng Nghymraeg efallai?

Do you know anyone I might get in touch with who would be able to provide queer-sensitive interpretation? If not live, then post-facto translation might be good so we could provide subtitles maybe?

Mae mwy am y gynhadledd — a gyda linciau i gofrestru ac i'r amserlen — yn Meta: https://meta.wikimedia.org/wiki/QW2023


Rhowch wybod os ydych am gymryd rhan. Llywelyn2000 (sgwrs) 20:22, 8 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Dim yn ddeall y gwahoddiad. Yn ôl fy nealltwriaeth i o reolau Wici does dim sensitive interpretations i fod yma am unrhyw bwnc! Rydym yn creu erthyglau mor ffeithiol a phosibl heb unrhyw "interpretation" o gwbl heb sôn am "sensitifrwydd". Rwy'n methu gweld gwahaniaeth rhwng galw am "sensitive interpretation" o bobl LHDTC+ a gofyn am "sensitive interpretation" o ASau Ceidwadol! AlwynapHuw (sgwrs) 02:12, 9 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]
@AlwynapHuw: Does dim i erthygl, dyn ni'n hoffi rhywun sy'n gallu gwneud cyfieithiad cythrymol yng Nghymraeg i sesiwn am ein gynhadledd a sy'n gallu gwneud hynny yn teimladol a gyda parch i'r cymuned LDHTC+ — yn bod gofalus i geiriau sy'n defnyddio am pobl LDHTC+ gan gynnwys y bobl anneuol, er enghraifft. — OwenBlacker (sgwrs), ar ran y Grŵp Defnyddwyr Wicimedia LDHT+ a'r tîm Queering Wikipedia, 08:37, 9 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Wicidestun Golygu

Un golygiad y dydd! Mae Alwyn ar Wicidestun yn fama'n awgrymu un neu ddau o bethau bach syml i'w wneud ar Wicidestun. Dilynwch y ddolen uchod ac ewch ati! Un cam bach ar y tro... Llywelyn2000 (sgwrs) 08:36, 9 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Mae'r dasg yn ymddangos yn aruthrol, ond ... "Sut ydych chi'n bwyta eliffant?" "Un brathiad ar y tro." Mae syniad Alwyn o gydweithio ar "lyfr y mis" yn wych. Rwyf wedi gwneud cychwyn. Craigysgafn (sgwrs) 09:26, 9 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Etholiad arweinydd Plaid Cymru 2023 Golygu

Does dim byd gennyf ran bersonol yn y mater, ond dw i ddim yn hapus am Etholiad arweinydd Plaid Cymru 2023. Dylai Wicipedia fod yn ffynhonnell ffeithiau, h.y. pethau sydd wedi digwydd, nid pethau a allai ddigwydd. Mae'r erthygl yn ymddangos fel ymgais i lywio cwrs hanes gwleidyddol. Dylen ni aros nes cyhoeddi etholiad. Craigysgafn (sgwrs) 15:54, 10 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]

(8 awr yn ddiweddarach) Mae Adam Price wedi ymddiswyddo bellach. Ond mae'r egwyddor yn bwysig. --Craigysgafn (sgwrs) 22:17, 10 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Wiki Saesneg - mae dau olygydd yn ceisio cael gwared ar y dudalen en:Talk:Controversy of the Prince of Wales title. Byddwn yn gwerthfawrogi mewnbwn byr. Titus Gold (sgwrs) 13:30, 15 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Gweler y cynnig am "split". Byddwn yn gwerthfawrogi sylw byr yn fawr iawn. Diolch Titus Gold (sgwrs) 23:41, 25 Mai 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Wrth gwrs, mae angen dwy erthygl, ond nid oes gan enwiki ddim didddordeb yn fy mewnbwn i o gwbwl. Unionists ydy'r rhai hynny sy'n ymladd dros gadw'r erthyglau yn 'England and Wales', ac mae gogwydd Seisnig iawn i'w golygiadau nhw. Mae'r gwaith ti'n ei wneud ar cywici'n aros, a da ni i gyd yn ei werthfawrogi. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:19, 8 Mehefin 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Wici'r Holl Ddaear 2023 Golygu

Jyst gair sydyn i ddweud fod ei hymgyrch rhyngwladol Wici'r Holl Ddaear 2023 - gyda Chymru'n sefyll ar ei thraed ei hun yn fama, ar Comin. Bydd yn para yng Nghymru drwy Fis Mehefin a Gorffennaf. eich llygad ar y nifer o luniau yn fama. Ar hyn o bryd da ni'n 6ed allan o 31 gwlad, gyda 7 wythnos i fynd! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:55, 8 Mehefin 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Filter hit: abuse 23 Golygu

Rwy'n cyfiethu tudalen a cael y neges yma wrth wthio bwtwm 'cyhoeddi'-

Automatic edit filters have identified problematic content in your translation:Abuse 23

Does yna ddim esboniad o be ydi'r broblem Cymru 3 Gwlad Belg 1 (sgwrs) 13:49, 15 Mehefin 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Dwi ddim yn gyfarwydd â'r rhybudd, er pan dwi'n cyhoeddi cyfieithiad, mae llu o rybuddion y codi weithiau, ond dwi'n dal i allu cyhoeddi, a thwtio wedyn. Alla di roi bach mwy o wybodaeth, e.e. pa erthygl (rhag ofn bod o'n taflu fyny termau a all swnio'n anweddus??)?, ai dyma'r tro cyntaf i ti geisio cyfieithu erthygl? Rhyswynne (sgwrs) 13:41, 19 Mehefin 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Cyfieithu erthygl Emanuel Lasker (ail Bencampwr gwyddbwyll y Byd) o'r Saesneg ydw i - roeddwn i'n bwriadu mynd trwy'r Pencampwyr i gyd. 'Dwi di cyhoeddi wyth cyfieithiad heb broblem hyd yn hyn, (neu o leiaf heb broblem fel hyn). Cymru 3 Gwlad Belg 1 (sgwrs) 21:59, 19 Mehefin 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Wici'r holl ddaear Golygu

Jyst gair i nodi fod y gystadleuaeth Wici'r Holl ddaear ymlaen tan ddiwedd y mis. Dros 2,230 o luniau hyd yma a chymru'n 5ed. Mae canlyniadau pob gwlad i'w gweld yn fama a'r casgliad cyflawn o luniau i'w cael yn fama. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:44, 12 Gorffennaf 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Wici Henebion 2023 Golygu

Gyfeillion! Ddeng mlynedd yn ol, mi drefnais i'r Wici henebion cynaf yng Nghymru a chafwyd 1,750 o luniau. Ers hynny mae'r cyfanswm, bellach, yn 19,397 o luniau! Eleni eto, mae gen i Borth i Gymru yn fama, gyda'r canllawiau a ballu. Gallwch uwchlwytho unrhyw adeilad yng Nghymru sydd wedi'i gofrestru, wrth gwrs. Pob hwyl, a mwynhewch! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:25, 24 Awst 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Hoff iawn o'r un yma gen ti yn edrych i fyw llygaid yr hen Farcwis ar ben ei golofn uchel
 
AlwynapHuw (sgwrs) 20:45, 26 Medi 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Haha ;-) Diolch alwyn! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:37, 27 Medi 2023 (UTC)Ateb[ateb]

'Awdures Ffrengig' neu 'awdures o Ffrainc'? Golygu

Mae gen i hanner cof i ni gael trafodaeth ar ba un i'w ddefnyddio ar ddechrau erthygl, ond fedra i yn fy myw a'i ffindio. Unrhyw help plis? 'ee 'Awdures Seisnig yw X...' neu 'Awdures o Loegr yw X..'??? Yr ail mi dybiaf? Can diolch! Llywelyn2000 (sgwrs) 10:04, 25 Medi 2023 (UTC)Ateb[ateb]

@Llywelyn2000: Yn ffurfiol, "Awdwres o Ffrances". --Craigysgafn (sgwrs) 14:14, 25 Medi 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Ac felly "Awdures o Saesnes"... Diolch Craig yr Oesoedd! ;-) Llywelyn2000 (sgwrs) 13:39, 27 Medi 2023 (UTC)Ateb[ateb]