Only Fools and Horses

 Rhybudd! Mae angen cywiro iaith yr erthygl hon.
Beth am fynd ati i'w chywiro?

Dyma restr o erthyglau i'w cywiro: Tudalennau â phroblemau ieithyddol.

Roedd Only Fools and Horses yn gomedi sefyllfa Seisnig a gafodd ei ysgrifennu John Sullivan ac a oedd yn serennu David Jason. Roedd hefyd yn serennu Nicholas Lyndhurst, Roger Lloyd-Pack, Buster Merryfield, John Challis, Tessa Peake-Jones, Gwyneth Strong a Lennard Pearce.

Gwesteion arbennig golygu

Mae nifer o enwogion wedi ymddangos yn y gyfres, gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn chwarae eu rhan ei hunain. Yr enwogion oedd:

Only Fools and Horses
 
Yr adeialad a ddefnyddiwyd
Genre Comedi
Serennu David Jason
Nicholas Lyndhurst
Gwlad/gwladwriaeth Y Deyrnas Unedig
Iaith/ieithoedd Saesneg
Nifer penodau 64 + 8
Cynhyrchiad
Amser rhedeg c.30 munud
Darllediad
Sianel wreiddiol BBC
Darllediad gwreiddiol 8 Medi 19812014
Dolenni allanol
Gwefan swyddogol
Proffil IMDb

Y prif gymeriadau golygu

Dereck 'Delboy' Trotter (David Jason)-Cymeriad hoffus o Dde Llundain a oedd yn fodlon gwneud unrhyw beth i wneud arian.Roedd bob tro yn meddwl am ffordd newydd o wneud arian ac roedd yn sicr fod ei gynllun diweddaraf yn mynd i'w wneud ef a'i deulu sef ei frawd Rodney (Nicholas Lyndhurst) a'i daid (Lennard Pearce),yn nes ymlaen ei yncl Albert (Buster Merryfield) yn Filwnyddion. Roedd teulu yn bwysig iawn i Delboy ac roedd yn rhaid iddo edrych ar ôl ei deulu o oedran ifanc (16 oed) ar ôl i'w fam Joan farw yn ifanc a'i dad Reg (sydd yn gwneud un ymddangosiad yn y bennod Thicker than water ac yn cael ei bortreadu gan Peter Woodthorpe) ei gadael ar ei ben ei hunain.Mae delwedd yn bwysig iawn i Delboy ac mae'n cael ei adnabod am ei 'Goctels' ecsotig a llawer o emwaith llachar.Mae'n hoff iawn o geisio creu argraff ar bobl (yn enwedig merched) drwy ddefnyddio ymadroddion Ffrenig (sydd fel arfer yn anghywir).Roedd yn anlwcus iawn gyda merched ac roedd yn joc parhaol yn y rhaglen am ei ddewis o gariadon ond yn y diwedd mae'n setlo gyda Raquel (Tessa Peake-Jones) ac mae'nt yn cael mab o'r enw Damien.

Rodney Trotter (Nicholas Lyndhurst)-Dyma frawd fengach Delboy,mae'n gymeriad diniwed ag eithaf ehud sydd yn berffaith i Delboy gael cymrud mantais ohono,er hyn fe ellir dadlau mae Rodney yw'r un mwyaf academaidd o'r ddau frawd gyda 2 GCE mae'n aml iawn yn brin o synwyr cyffredinol ac yn aml iawn mae'n disgyn i driciau Delboy.Mae Rodney yn ei gweld hi yn annodd iawn i ddod allan o gysgod ei frawd mawr ac yn ei chael hi yn annodd i gael unrhyw annibyniaeth hyd nes y mae'n cyfarfod Cassandra (Gwyneth Strong) ac yn priodi cyn cael gwaith gyda chwmni ei thad sef Alan Parry (Denis Lill) ond eto mae Rodney yn llwyddo i wneud llanast o'r swydd yma.Mae'n cael ei weld rhan amlaf fel 'sidekick' i Delboy yn y farchnad ble maer ganddo'r rol o wylio allan am blismyn tra fod Delboy yn ymgeisio gwerthu eitemau heb drwydded i'w wneud hynny.Mae'n cael merch gyda Cassandra ar ddiwedd y rhaglen ac yn ei enwi yn 'Joan' ar ôl ei fam.Hefyd mae'n dod i'r amlwg yn y penodau diwethaf mai hanner brawd i Delboy ydy Rodney ac mai ei dad gwaed yw Fredrick Robdul sef lleidr a gafodd berthynas gyda Joan yn y 60au cyn ei farwolaeth mewn bwrgwlriaeth.

Edward 'Grandad' Trotter (Lennard Pearce)-Dyma gymeriad hoffus arall sydd yn holl bwysig i roi elfen o brofiad yn y cartref, mae'n aml yn dangos 'Wit' siarp iawn ble roedd yn rhoi y ddau frawd yn eu lle fel petai.Nid oedd yn symud yn aml iawn allan o'r fflat ac er ei oed roedd yn cael llawer o swyddi gan y ddau frawd i'w gwneud o amgylch y ty er engrhaifft coginio (er ei fod yn aml yn gwneud llanast o hyn).Fe farwodd Lennard yn 1984 yng nghanol ffilmio cyfres 4 ac fe fuodd rhaid i lawer o olygfeydd gael ei ail-ffilmio gyda Buster Merryfield yn y bennod 'Hole in One' ac fe ysgrifennodd John Sullivan bennod newydd gyda angladd Grandad o'r enw 'Strained Relations'.

Uncle Albert (Buster Merryfield)-Ar ôl marwolaeth Grandad fe benderfynodd Sullivan fod angen cymeriad hyn arall a dyma ble ddaeth Uncle Albert i mewn sef brawd colledig Grandad,mae'n gymeriad digrif a oedd yn arfer fod yn gapten llong yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac er ei fod yn dweud ei fod byth yn siarad am ei brofiadau ar y mor mae ef yn aml iawn yn dechrau brawddegau gyda 'During the war' ac roedd yn aml iawn yn cael ei weld yn yfed Brandi Delboy.Roedd Albert yn boblogaidd iawn gyda'r merched ar un adeg ac mae'n cael ei weld yn aml iawn yn siarad gyda hen ferched yn y Naggs Head neu yno yn chware'r Piano.Fe farwodd Buster yn 1999 ac fe ysgrifennwyd marwolaeth Albert i mewn i'r bennod nesaf.