Gallai Owain ap Madog gyfeirio at un o ddau fab y brenin Madog ap Maredudd o Bowys: