Paentio, hefyd peintio, yw'r dull o roi lliw a glud ar arwyneb megis papur, cynfas neu wal. Caiff hyn ei wneud gan baentiwr; defnyddir y teitl hwnnw yn enwedig os mai dyna yw gyrfa'r person. Mae tystiolaeth i ddangos bod bodau dynol wedi bod yn paentio am chwe gwaith yr amser maent wedi bod yn ddefnyddio iaith ysgrifenedig.

Mae'n debyg mai'r Mona Lisa yw'r paentiad artistig enwocaf yn y byd Gorllewinol.

Mae arlunio yn wahanol i baentio. Arlunio yw'r weithred o wneud marciau ar arwyneb gan roi pwysau neu symud rhyw fath o erfyn dros yr arwyneb.

Chwiliwch am Paentio
yn Wiciadur.