Gall yr enw Palladius gyfeirio at fwy nag un person: