Prifadran Cymru (rygbi)

(Ailgyfeiriad o Principality Premiership)

Prifadran Cymru (a elwir yn Brifadran Grŵp Indigo am resymau nawdd) yw'r gynghrair rygbi'r undeb lefel uchaf i glybiau Cymraeg. Creuwyd y brifadran yn 1990 i greu cynghrair ar gyfer y clybiau gorau yng Nghymru.

Prifadran Grŵp Indigo
Prifadran Cymru (rygbi)
Chwaraeon Rygbi'r Undeb
Sefydlwyd 1990
Nifer o Dimau 14
Gwlad Cymru
Pencampwyr presennol Castell Nedd
Gwefan Swyddogol http://wru.co.uk/84_88.php

Yn 2000, cytunodd clybiau rygbi Caeredin a Glasgow i ymuno â'r 9 clwb Cymraeg yn y brifadran i ffurfio Cynghrair Cymru a'r Alban a gymrodd lle'r Brifadran am ddau dymor.

Ers 2003, pan ffurfiwyd cynllun rygbi rhanbarthol yng Nghymru, nid Prifadran Cymru yw'r gynghrair sydd â'r rygbi o ansawdd gorau yng Nghymru. Yn lle, byddai Cymru'n cael ei gynrychioli yn y gynghrair celtaidd a'r cwpan Heineken gan dîmoedd rhanbarthol. Byddai'r clybiau yn parhau i warae yn y Brifadran Principality ond byddent yn bennaf yn gweithredu fel tîmoedd datblygol ar gyfer ei rhanbarthau.

Mae'r nifer o dîmau yn y brifadran wedi amrywio dros y blynyddoedd. Ers tymor 2006-07, mae 14 tîm yn y gynghrair. Ar ddiwedd bob tymor, bydd y ddau dîm ar waelod y brifadran yn disgyn i'r adran gyntaf, tra bod y ddau dîm ar frîg yr adran gyntaf yn cael eu dyrchafu i'r brifadran.

Tîmoedd 2012-13

golygu
 
 
Aberafan
 
Bedwas
 
Penybont
 
Caerdydd
 
Cwins Caerfyrddin
 
Cross Keys
 
Llanymddyfri
 
Castell Nedd
 
Pontypridd
 
Abertawe
Timoedd Prifadran Cymru 2012-13
 • Aberafan
 • Abertawe
 • Bedwas
 • Caerdydd
 • Casnewydd
 • Castell Nedd
 • Cross Keys
 • Cwins Caerfyrddin
 • Llanelli
 • Llanymddyfri
 • Penybont
 • Pontypridd

Tîmoedd 2006-07

golygu
 • Aberafan
 • Abertawe
 • Bedwas
 • Caerdydd
 • Casnewydd
 • Castell Nedd
 • Cross Keys
 • Crwydriaid Morgannwg
 • Glyn Ebwy
 • Llanymddyfri
 • Llanelli
 • Maesteg
 • Penybont
 • Pontypridd

Cyn-enillwyr

golygu
1990/91 Castell Nedd
1991/92 Abertawe
1992/93 Llanelli
1993/94 Abertawe
1994/95 Caerdydd
1995/96 Castell Nedd
1996/97 Pontypridd
1997/98 Abertawe
1998/99 Llanelli
1999/2000 Caerdydd
2000/01 Abertawe
2001/02 Llanelli
2002/03 Penybont
2003/04 Casnewydd
2004/05 Castell Nedd
2005/06 Castell Nedd
2006/07 Castell Nedd
2007/08 Castell Nedd
2008/09 Caerdydd
2009/10 Castell Nedd
2010/11 Llanelli
2011/12 Pontypridd
2012/13 Pontypridd