Gall Prion olygu sawl peth gwahanol.

Enw lle yng Nghymru
Gwyddoniaeth