Mae protest yn fynegiant cyhoeddus o wrthwynebiad, anghymeradwyaeth neu anghytuno efo syniad neu gweithrediad, fel arfer un wleidyddol.[1][2] Gall protestiadau fod ar sawl ffurf wahanol, o ddatganiadau unigol i brotest torfol. Gall protestwyr drefnu protest fel ffordd o leisio eu barn yn gyhoeddus mewn ymgais i ddylanwadu ar farn y cyhoedd neu bolisi'r llywodraeth, neu gallant gymryd camau uniongyrchol mewn ymgais i ddeddfu newidiadau dymunol [3] Lle mae protestiadau yn rhan o ymgyrch systematig, ddi-drais a heddychlon i gyflawni amcan penodol, ac yn cynnwys defnyddio pwysau yn ogystal â pherswâd, maent yn mynd y tu hwnt i ddim ond protestio ac efallai y cânt eu disgrifio'n well fel achosion o wrthwynebiad sifil neu wrthwynebiad di-drais .[4]

Protest hawliau tir ffermwyr yn Jakarta, Indonesia
Protest o flaen pencadlys Heddlu Cenedlaethol Sbaen yn Barcelona yn ystod streic gyffredinol Catalwnia, 2017 yn erbyn polisïau creulon yn ystod y refferendwm

Enghreifftiau o brotestiadau golygu

Cyfeiriadau golygu

  1. "Definition of PROTEST". www.merriam-webster.com (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-03-04.
  2. "PROTEST (noun) definition and synonyms | Macmillan Dictionary". www.macmillandictionary.com (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-03-04.
  3. St. John Barned-Smith, "How We Rage: This Is Not Your Parents' Protest," Current (Winter 2007): 17–25.
  4. Adam Roberts, Introduction, in Adam Roberts and Timothy Garton Ash (eds.), Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present, Oxford University Press, 2009, pp. 2–3, where a more comprehensive definition of "civil resistance" may be found.