Gallai'r enw Ffrangeg Provence gyfeirio at un o ddau le yn Ffrainc: