Rhannu (mathemateg)

(Ailgyfeiriad o Rhannu)

Mewn mathemateg, yn enwedig mewn rhifyddeg elfennol, gweithrediad sy'n wrthdro i luosi yw rhannu.

Yn benodol, os yw c lluosi â b yn hafal ag a, a ysgrifennir:

lle nad yw b yn sero, yna mae a rhannu â b yn hafal ag c, a ysgrifennir:

Er enghraifft, mae

gan fod

.

Yn y mynegiad uchod, dywedwn mai a yw'r rhannyn, b yw'r rhannydd ac c yw'r cyniferydd.

Ni ddiffinir rhannu â sero (hynny yw, ni all y rhannydd b fod yn hafal â sero).

Nodiant

golygu

Gellir ysgrifennu "a rhannu â b" fel a ganlyn:

 

neu

 

neu

ab .

Weithiau, mewn gwaith elfennol, gwelir:

 

yn ogystal. Defnyddir   fel arfer y gynrychioli'r gweithrediad rhannu, er enghraifft ar fotwm cyfrifiannell.

Mewn sawl gwlad Ewropeaidd, ysgrifennir "a wedi ei rannu â b" fel a : b. Fodd bynnag, defnyddir y gorwahannod ":" i ddynodi'r gymhareb rhwng a a b yn lle.

Gweler hefyd

golygu