Rhestr geiriau Gwenhwyseg

(Ailgyfeiriad o Rhestr Geiriau Gwenhwyseg)

Dyma restr o eiriau Gwenhwyseg.[angen ffynhonnell]


A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

A golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Acha Ar uchaf - - - Defnyddir yn unig gydag enwau amhenodol
Afon Ebw Afon Ebwy - - - -

B golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Bachan - Bachgen Hogyn - -
Bedda Beddau - - - -
Blac-pat - - - Cockroach O mynegiant Saesneg "Black-???"
Bopa Modryb - - - -
Braman Aberaman - - - Aberaman > Beraman > Braman
Bratu Afradu - - - Afradu > ‘fradu > fratu > bratu
Brocwr Aberogwr - - - Aberogwr > Aberocwr > Berocwr > Brocwr

C golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Cäl Cael - - - -
Camsynad Camsynied - - - -
Can Blawd - - - -
Carc Gofal - - - Carricâre (Lladin o cymryd reolaeth) > Carcâre (Normaneg) > cark (hen Saesneg)
Catar Cadair - - - -
Catw Cadw - - - -
Cæth Cath - - - -
Cerad Cerdded Cered (De-orllewin) - - -
Clasgu Casglu - - - -
Cnel Camlas - - Canal Canâlis (Lladin) > Canel (Ffrangeg > Saesneg Canol) > Cnel
Cood, co'd, côd Coed - - - -
Crotyn Bachgen - - - -
Cwpla Cwblháu/gorffen Cwpla Gorffen - -
Cwt Cynffon ac Ciw - - - -
Cwnnu/Cwnni Codi - - - Cychwyn (hen Gymraeg am ddechrau) > Cychwynnu (hen Gymraeg am godi) > Cwnnu/i
Cwmws Syth - - - O gymwys
Cymræg Cymraeg - - - -

D golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Dera Dere / Dod â Dere â Tyrd â Bring -
Diall Deall - - - -
Diarth Dieithr - - - -
Dinon Dynion - - - -
Dwplar/Dwpleri plat / disgl - - Dobler (Saesneg Canol) Dobler > Dwbler/Dwbleri (Cymraeg) > Dwplar/Dwpleri

Dd golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Ddi Hi - - - -

E golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Eclws Eglwys - - - -

Ff golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Ffenast Ffenestr - - - -
Ffritwn - - - Fritter -

G golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Gwäd Gwaed - - - -
Gweud Dywedyd Dweud Dweud - -
Gwashgoti / Gwishgoti Gwasgodi - - - -
Gwiitho Gweithio - - - -
Y Gwila Nadolig / Y Gwyliau - - - -

H golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Hala Hala - - - -
Hewl Heol - - - -
Hir Hir - - - -
Hon Hon - - - -
Honna Honna - - - -
Hwn Hwn - - - -
Hwnna Hwnna - - - -
Hyn Hyn - - - -
Hynny Hynna - - - -

I golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
I chi Yr (yd)ych chi Dych chi/rych chi Dach chi - -
Iisha Eisiau Ishe Isio/isia - -

J golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Jacs - - - - Pobl o le penodol e.e. Abi Jacs

Ll golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Llanfapla Llanfable - - - -

M golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Määs - - Allan / Tu allan - I maes > mâs
Mæb Mab - - - -
Membar, membra - - - Member -
Mintan Dadlau - - Maintain -
Mish / misho’dd Mis / Misoedd - - - -

N golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Nawr Yn awr Nawr Rwan Now Yn yr awr > Yn awr > Nawr
Neno'r ... Yn enw'r ... - - In the name of ... -

O golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Ocwr Ogwr - - - -
Ôl reit O'r gorau O'r gore O'r gora All right -
Owa Ewythr - - - Ewa ac Ywa hefyd

P golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Patall / Padelli Padell - - - -
Pen-cood Pen-coed - - - -
Pryfeta Hela ysgyfarnogod - - - Pryfet (hen gair am ysgyfarnog) + a (i ddangos gweithred)

R golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Regilar - - - Regular -
Rong Anghywir / O'i le - - Wrong -

S golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Sâth / sitha Saeth - - - -
Sgitsha Esgidiau - - - Esgidiau > sgitsha
Sgrego - - - To scrag (to strangle) -
Shimplo - - - Belittle, speak slightingly of Simplio > Shimplo
Shoto Taflu - - To shoot -
Slimen - - - Slim woman -
Slimyn - - - Slim man -
Sylcan - - - To sulk -

T golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Tæd Tad - - - -
Tæn Tân - - - -

W golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
W i Yr wyf i Rwy Dwi - -
Wara Chwarae Whare Chwara - -
Wimlid Symud Chwimlo Chwimiad - Hwimled (De-orllewin) > Wimlid (De-ddwyrain)
Weti Wedi - - - Caledu'r cytseiniad "d"
Wetyn Wedyn - - - Caledu'r cytseiniad "d"
Wlîa Siarad - - - Chwedleua > Wedleua > Wlîa

Y golygu

Gair Gwenhwyseg Gair Safonol Gair y De Gair y Gogledd Gair Saesneg Datblygiad
Ys Fel - - As/like -
Yspyty Ysbyty - - - -

Llyfryddiaeth golygu

  • Mari C. Jones, Language Obsolescence and Revitalization: Linguistic Change in Two Sociolinguistically Contrasting Welsh Communities.
  • Cennard Davies, Hiwmor y Cymoedd.

Dolenni allanol golygu