Gall Rhydyfelin gyfeirio at un o dri phentref yng Nghymru: