Sarnau, Powys

Ceir dau le o'r enw Sarnau ym Mhowys:

Gweler hefyd
Sarnau (gwahaniaethu)