Wikimedia UK logo.svg Ni yw Wicicyfrwng DU - y criw lleol o Wicigyfryngwyr sy'n ceisio cynorthwyo'r Sefydliad i
"greu byd lle mae pob un bod dynol yn medru rhannu a derbyn am ddim byd cyfan o wybodaeth".
Mwynhau Wicipedia? Wedi eich lleoli yn y DU?
Fedrwch chi ein cefnogi drwy prosiectau greu ffotograffau sy'n rhydd o hawlfraint, drwy ryddhau deunydd mewn archifau a thrwy gysylltu gyda'r cyfryngau? Neu a oes yna brosiectau y carwch i ni eich cynorthwyo?
os oes, yna cliciwch yma i Ymuno, Gyfrannu a Dod yn rhan
Wikimedia UK logo.svg

Please contact me at http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:AndrewRT