Stop hand nuvola.svg
Warning!

Thank you, OwainCai, for your contributions to: {{{1}}}.

It upset us, but she was removing it, because it seems that automatic translation engine products (such as Google Translate) your text.

If you want to contribute, can you write in Welsh rather than the original machine assisted translation please?

Thank you.

Confused?! Read an explanation to this garbled English message here

Stop hand nuvola.svg
Rhybudd!

Diolch, OwainCai, am eich cyfraniadau i: {{{1}}}.

Mae'n flin gennym ni, ond cafwyd gwared arni hi, oherwydd ymddengys mai cynnyrch peiriant cyfieithu awtomatig (fel Google Translate) oedd eich testun.

Os ydych am gyfrannu, a allwch ysgrifennu mewn Cymraeg gwreiddiol yn hytrach na gyda chymorth peiriant cyfieithu os gwelwch yn dda?

Diolch.