Swanson, Seland Newydd

Maestref yr ffin ogledd-orllewinol Auckland, Seland Newydd yw Swanson. Mae i'r gorllewin o Henderson ac mae wedi'i amgylchynu gan Fryniau Waitākere.

Swanson, Seland Newydd
Mathardal poblog Edit this on Wikidata
Daearyddiaeth
SirAuckland Region Edit this on Wikidata
GwladSeland Newydd Edit this on Wikidata
Yn ffinio gydaWaitākere, Taupaki, Ranui, Sunnyvale Edit this on Wikidata
Cyfesurynnau36.8667°S 174.5833°E Edit this on Wikidata

DemograffegGolygu

Y boblogaeth hanesyddol
BlwyddynPobl.±%
20061,386—    
20131,650+19.0%
20182,241+35.8%

Roedd gan Swanson boblogaeth o 2,241 yng nghyfrifiad 2018 Seland Newydd, cynnydd o 591 o bobl (35.8%) ers cyfrifiad 2013, a chynnydd o 855 o bobl (61.7%) ers cyfrifiad 2006 . Roedd 699 o aelwydydd. Roedd 1,104 o ddynion a 1,134 o ferched, gan roi cymhareb rhyw o 0.97 o ddynion i bob merch. Yr oedran canolrifol oedd 32.6 oed, gyda 504 o bobl (22.5%) o dan 15 oed, 507 (22.6%) rhwng 15 a 29 oed, 1,062 (47.4%) rhwng 30 a 64 oed, a 168 (7.5%) yn 65 oed neu'n hŷn.

Eu hethnigrwydd oedd 62.8% Ewropeaidd/Pākehā, 15.1% Māori, 11.2% pobloedd y Môr Tawel, 25.0% Asiaidd, a 2.1% ethnigrwydd eraill (mae'r cyfanswm yn fwy na 100% gan y gallai pobl uniaethu â mwy nag un ethnigrwydd).

Cyfran y bobl a anwyd dramor oedd 33.6%, o'i gymharu â 27.1% yn genedlaethol.

Er bod rhai pobl yn gwrthwynebu rhoi eu crefydd, nid oedd gan 50.5% unrhyw grefydd, roedd 31.5% yn Gristnogion, ac roedd gan 12.3% grefyddau eraill.

O'r rheini a oedd o leiaf 15 oed, roedd gan 450 (25.9%) o bobl radd baglor neu uwch, ac nid oedd gan 243 (14.0%) o bobl gymwysterau ffurfiol. Yr incwm canolrifol oedd $38,700. Statws cyflogaeth y rhai a oedd o leiaf 15 oed oedd bod 984 (56.6%) o bobl yn gyflogedig amser llawn, 231 (13.3%) yn rhan amser, a 54 (3.1%) yn ddi-waith.[1]

GwledigGolygu

Y boblogaeth hanesyddol
BlwyddynPobl.±%
20062,037—    
20132,130+4.6%
20182,355+10.6%

Roedd gan yr ardal i'r de a'r gorllewin o Swanson, sy'n cynnwys ardal ystadegol Swanson Wledig, boblogaeth o 2,355 yng nghyfrifiad 2018 Seland Newydd, cynnydd o 225 o bobl (10.6%) ers cyfrifiad 2013, a chynnydd o 318 o bobl (15.6%) ers cyfrifiad 2006. Roedd 750 o aelwydydd. Roedd 1,212 o ddynion a 1,146 o ferched, gan roi cymhareb rhyw o 1.06 o ddynion i bob merch. Yr oedran canolrifol oedd 40.7 oed, gyda 402 o bobl (17.1%) o dan 15 oed, 495 (21.0%) rhwng 15 a 29 oed, 1,176 (49.9%) rhwng 30 a 64 oed, a 282 (12.0%) yn 65 neu'n hŷn.

Eu hethnigrwydd oedd 86.9% Ewropeaidd/Pākehā, 14.3% Māori, 5.0% pobloedd y Môr Tawel, 7.1% Asiaidd, a 2.5% ethnigrwydd eraill (mae'r cyfanswm yn fwy na 100% gan y gallai pobl uniaethu â mwy nag un ethnigrwydd).

Cyfran y bobl a anwyd dramor oedd 24.1%, o'i gymharu â 27.1% yn genedlaethol.

Er bod rhai pobl yn gwrthwynebu rhoi eu crefydd, nid oedd gan 59.5% unrhyw grefydd, roedd 27.9% yn Gristnogion, ac roedd gan 5.1% grefyddau eraill.

O'r rheini a oedd o leiaf 15 oed, roedd gan 438 (22.4%) o bobl radd baglor neu uwch, ac nid oedd gan 261 (13.4%) o bobl gymwysterau ffurfiol. Yr incwm canolrifol oedd $ 39,900. tatws cyflogaeth y rhai a oedd o leiaf 15 oed oedd bod 1,113 (57.0%) o bobl yn gyflogedig amser llawn, 309 (15.8%) yn rhan amser, a 57 (2.9%) yn ddi-waith.

TrafnidiaethGolygu

Mae gorsaf reilffordd Swanson ar Linell Gogledd Auckland. Yr orsaf yw'r derfynfa ar gyfer gwasanaethau teithwyr maestrefol y Linell Orllewinol. Dyma bwynt mwyaf gorllewinol a mwyaf gogleddol y rhwydwaith rheilffyrdd sydd wedi'i drydaneiddio.

CyfeiriadauGolygu

  1. Statistical area 1 dataset for 2018 Census. Statistics New Zealand. March 2020. Swanson (122000). 2018 Census place summary: Swanson

Dolenni allanolGolygu