The Elder Scrolls V: Skyrim

 Rhybudd! Mae angen cywiro iaith yr erthygl hon.
Beth am fynd ati i'w chywiro?

Dyma restr o erthyglau i'w cywiro: Tudalennau â phroblemau ieithyddol.

Mae Skyrim yn gêm fideo gafodd ei chreu gan Bethesda Game Studios a chyhoeddwyd gan Bethesda Softworks ar yr 11 Tachwedd 2011 ar gyfer Xbox 360, Microsoft Windows, a Playstation 3. Ers 2011 mae Skyrim wedi ei rhyddhau ar yr Xbox One, Playstation 4, a'r Nintendo Switch. Mae'r gêm yn un byd-agored chwarae rôl lle mae'r chwaraewr yn rheoli cymeriad o'r enw'r "Dragonborn" ac yn ceisio achub y byd o ddraig o'r enw "Alduin".

Y fersiwn rithwir o Skyrim

Skyrim yw'r 5ed gem yn y gyfres o gemau The Elder Scrolls. Y gemau eraill yn y gyfres yw "Arena", "Daggerfall", "Morrowind", "Oblivion" a'r gêm eto i'w rhyddhau "Redfall". Allan o'r holl gemau, Skyrim oedd y fwyaf llwyddiannus gydag 3.5 miliwn o gopïau yn cael ei gwerthu yn y ddau ddiwrnod cyntaf ers cael ei rhyddhau. Ers 2011, mae Skyrim wedi gwerthu 30 miliwn o gopïau (fel 2016).

Plot golygu

 
Logo or gem. Banner yr Ymeerodraeth.

Mae'r chwaraewr yn garcharor sydd newydd gael eu dal gan yr Ymerodraeth ac yn cael eu harwain i'w dienyddiad, sydd yn cynnwys Ulfric Stormcloak, sydd yn arwain gwrthryfel yn erbyn yr Ymerodraeth. Yr ydych am gael eich dienyddio am geisio croesi'r ffin rhwng Skyrim a Hammerfel pryd rydych yn cael eich ymosod gan filwr o’r Ymerodraeth. Tra Mae Ulfric Stormcloak yn cael eu dienyddio am arwain gwrth ryfel yn erbyn yr Ymerodraeth. Mae'r dienyddiad yn cael eu torri yn fur yn annisgwyliadwy gan ddraig o’r enw Alduin. Mae Alduin yn dinistrio'r dref o Helgen lle mae'r chwaraewr am gael eu dienyddio, cyn i'r chwaraewr cael eu dienyddio. Yn fysg yr anhrefn mae'r chwaraewr yn dianc. Mae'r chwaraewr wedyn yn teithio i'r ddinas o Whiterun i greu cais am gymorth yn erbyn y bygythiad o’r ddraig. Ar ôl lladd draig sydd newydd ymosod ar dwr yn agos i'r ddinas mae'r chwaraewr yn amsugno enaid y ddraig. Mae'r enaid yma yn rhoi'r gallu i'r chwaraewr cynnal 'shout' neu Th'um. Mae'r gwarchodly a rhoddodd cymorth i chi yn ystod ymladd y ddraig yn ddweud wrth y chwaraewr y bod o yn 'Dragonborn' a bod ydych angen mynd i gyfarfod ar 'Greybeards' sef urdd o fynachod sydd yn byw ar ben eu hunain ar fynydd uchaf Skyrim, The throat of the world. Mae'r chwaraewr yn mynd i gyfarfod a'r mynachod i ddysgu 'the way of the voice'.

Cyfeiriadau golygu