Tiriogaethau tramor Ffrainc

Term a ddefnyddir am y rhannau hynny o Ffrainc sydd tros y môr yw Tiriogaethau tramor Ffrainc (Ffrangeg: France d'outre-mer). Yn Ffrangeg, fe'u talfyrrir yn aml i DOM-TOM, sy'n dynodi Département d'outre-mer - Territoire d'outre-mer. Yn 2009, roedd gan y rhannau hyn boblogaeth o 2,624,505.

France d'outre-mer yn 2008.

Ceir sawl categori o diriogaethau:

Départements a régions

golygu

Mae statws y rhain yr un fath ag unrhyw département a région arall yn Ffrainc, ac yn rhan o Ffrainc a'r Undeb Ewropeaidd, er bod rhai rheolau arbennig gan yr UE.

Collectivité d'outre-mer

golygu

Mae union statws y tiriogaethau hyn yn amrywio. Maent yn cynnwys:

Eraill

golygu