Gallai Uffington gyfeirio at:

Pentrefi yn Lloegr
Uffington, Swydd Amwythig
Uffington, Swydd Lincoln
Heneb archaeolegol
Ceffyl Gwyn Uffington