Mae Vlamertinge yn bentref yn nhalaith Gwlad Belg o Orllewin Fflandrys ac yn fwrdeistref dinas Ypres. Mae canol pentref Vlamertinge ychydig y tu allan i ganol dinas Ypres, ar hyd y briffordd N38 i dref gyfagos Poperinge.

Yn ogystal â chanol y ddinas Ypres ei hun, Vlamertinge yw bwrdeistref mwyaf Ypres. Yng ngorllewin Vlamertinge, ar hyd y ffordd i Poperinge, yw pentrefan Brandhoek.

Hanes golygu

Mae'r data cynharaf am Vlamertinge yn dyddio o'r Canol Oesoedd. Yn 857 adeiladwyd capel. Yn 970 dinistriwyd Ypres a llosgi capel Vlamertinge i lawr. Mae'r ddogfen hynaf, a adwaenir hyd yn hyn, sy'n cynnwys yr enw Flambertenges, yn weithred o'r flwyddyn 1066. Baudouin van Lille, cyfrif Flanders, ei wraig Adela a'u mab Baudouin, yn y weithred hon rhoddodd nwyddau i'r eglwys a'r bennod o Sint-Pieters yn Lille. Roedd y nwyddau hyn ymhlith eraill yn ddegfed yn Elverdinge a hefyd degfed yn Vlamertinge - In territorio Furnensi, in villa Elverzenges, decinam unam ; Flambertenges decinam similiter unam.

O dan y gyfundrefn ancien, roedd Vlamertinge yn 22 mlynedd y tu ôl i ogoniant Veurne-Ambacht ac yn dioddef yn fawr o geisiadau siec Ypres gerllaw.

 

Yn y Rhyfel Byd Cyntaf, dinistriwyd y pentref gyfan gan fomio. Yn 1944, yn ystod yr Ail Ryfel Byd, rhyddhawyd Vlamertinge gan adran wedi'i arfogi gan Wlad Pwyl.

Daearyddiaeth golygu

 
 

Mae Vlamertinge 17 metr uwchben lefel y môr. Mae'r fwrdeistref hefyd yn ffinio â Ypres yn y Dwyrain, Voormezele yn y De-ddwyrain, Kemmel a Dikkebus yn y De, Reningelst yn y De-orllewin, Poperinge yn y Gorllewin, Elverdinge yn y Gogledd a Brielen yn y Gogledd-ddwyrain.

Datblygiadau demograffig golygu

O 1487 i 1697 bu gostyngiad mawr ym mhoblogaeth Vlamertinge. Yr esboniad mwyaf dealladwy am hyn fyddai'r Rhyfel Eighty Blynedd yn yr Iseldiroedd. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, gwrthododd nifer y boblogaeth eto. Y rheswm am hyn yw bod Ypres gerllaw, a oedd wedyn yn dref flaen, wedi'i fomio'n drwm ac roedd Vlamertinge hefyd yn dioddef llawer o'r cyrchoedd bomio hyn.

Golygfeydd golygu

 • Eglwys Sant Vedastus
 • Cyn neuadd dref Vlamertinge o 1922, yn arddull Dadeni neo-Fflemig
 • Adeiladwyd Castell Vlamertinge neu Castle du Parc yn 1857-1858 trwy orchymyn yr Is-bwyllgor Pierre-Gustave du Parc, ar ôl dyluniad gan Joseph Schadde.
 • Yn Vlamertinge mae nifer o fynwentydd milwrol Prydain o'r Rhyfel Byd Cyntaf:
  • Brandhoek Military Cemetery
  • Red Farm Military Cemetery
  • Vlamertinghe Military Cemetery
  • Vlamertinghe New Military Cemetery
  • Railway Chateau Cemetery
  • Divisional Cemetery
  • Brandhoek New Military Cemetery
  • Brandhoek New Military Cemetery No.3
  • Hop Store Cemetery