Wicipedia:GLAM/Llwybrau Byw/Hyfforddi

Os ydych yn dymuno dysgu sut i olygu Wicipedia, gadewch neges ar y Dudalen Sgwrs. Yn yr un modd, os ydych yn awyddus i hyfforddi eraill sut i fynd ati, yna cyslltwch gydag Aled Powell (aca Cymrodor neu Robin Owain (aca Llywelyn2000), Rheolwr Wicimedia Cymru ar ei wici-bost neu Dudalen Sgwrs.

Un o brif amcanion y prosiect yw mynd at bobl yng nghymunedau siroedd Llwybr Arfordir Cymru a chynnal sesiynau hyfforddi am ddim iddynt. Gwelwch y daflen isod am fanylion pellach ac i drefnu sesiwn gyda grŵp yn eich cymuned chi, a byddwch yn siŵr o'i rannu ag eraill.

Lluniwyd y ffeiliau canlynol fel canllaw sut i fynd ati i greu erthygl ar Wicipedia: y naill yn uniaith Gymraeg a'r llall yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

Mae gennym 'Adran Gymorth' sy'n llawn o fideos hyfforddi newydd yn fama a dau faes llafur i'ch tywys drwy'r weithred o greu erthygl newydd yn fama:

Fideos a addaswyd golygu

Fideos gwreiddiol golygu