Gallai (Y) Cilgwyn gyfeirio at un o sawl lle yng Nghymru:

Pentrefi
Gweler hefyd