Ysgol Bro Elwern

Ysgol gynradd gymunedol yng Ngwyddelwern, Sir Ddinbych yw Ysgol Bro Elwern. Mae'n ysgol sy'n seiliedig ar egwyddorion Cristnogol, mae'n naturiol yn ddwyieithog, gyda Cymraeg fel prif iaith,[1] er mai Saesneg yw prif iaith cartref 50% o'r plant. Roedd 54 o ddisgyblion rhwng 3 a 11 oed yn yr ysgol yn 2003. Yn ôl adroddiad ESTYN yn 2003, roedd safon yr addysg yn foddhaol.[2]

Fe aiff disgyblion yr ysgol ymlaen i ysgolion uwchradd Brynhyfryd neu y Berwyn ym mlwyddyn 7.[1]

FfynonellauGolygu