Ysgol gyfun ddwyieithog yw Ysgol Bro Gwaun, ac fe'i lleolir yn Abergwaun, yng ngorllewin Sir Benfro. Saesneg yw prif iaith yr ysgol ond fe wneir defnydd sylweddol o'r Gymraeg.[1] Mae'n ysgol gyfrwng Saesneg yn bennaf sydd â defnydd sylweddol o'r Gymraeg, ac mae ganddo dalgylch sy'n cwmpasu trefi Abergwaun ac Wdig, pentrefi Scleddau, Letterston a Chasnewydd a'r ardaloedd cyfagos, gan gynnwys dyffryn Gwaun.

Ysgol Bro Gwaun
Math Cyfun, y Wladwriaeth
Cyfrwng iaith Dwyieithog, Saesneg yn bennaf
Pennaeth Mr A Andrews (dros dro)
Lleoliad Heol Dyfed, Abergwaun, Sir Benfro, Cymru, SA65 9DT
AALl Cyngor Sir Benfro
Disgyblion 620[1]
Rhyw Cyd-addysgol
Oedrannau 11–18
Lliwiau      Gwyrdd
Gwefan Gwefan swyddogol

Adeiladwyd yr ysgol yn y 1960au oherwydd bod yr hen adeilad (sydd bellach wedi'i ddymchwel ar gyfer Ysgol Glannau Gwaun) yn rhy fach. Fe'i cynlluniwyd, fel Ysgol Syr Thomas Picton, i fod yn ysbyty rhyfel oer rhag ofn rhyfel. Fel arfer mae gan yr ysgol oddeutu 500 o ddisgyblion a 50 aelod o staff addysgu.

Ailddatblygu Ysgol

golygu

Ym mis Tachwedd 2017, agorwyd estyniad o £ 10.9 miliwn (a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Penfro fel rhan o'r Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif) yn swyddogol. Mae'r estyniad - a oedd yn cynnwys dymchwel swm sylweddol o'r adeilad blaenorol - yn darparu ystafelloedd dosbarth newydd, darpariaeth ddynodedig ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig dwyieithog a chyfleusterau cymunedol newydd.

Perfformiad Academaidd

golygu

O 2011-2016, gwelodd yr ysgol gynnydd mawr yng nghanran y myfyrwyr a gafodd o leiaf 5 gradd TGAU A * -C - gan godi o 62.4% yn 2011 i 90.4% yn 2016, felly'n perfformio'n arwyddocaol yn sylweddol yng ngwledydd Cymru a Lloegr cyfartaledd o 66.6% (2016). Mae canlyniadau Gwyddoniaeth yr ysgol yn eithriadol o gryf gyda mwy na 95% o fyfyrwyr yn cael o leiaf radd C yn TGAU, yn llawer uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol o 75.6%. Dywedodd adroddiad monitro diweddaraf yr ysgol gan Estyn (y Gymraeg sy'n cyfateb i Ofsted) ym mis Hydref 2016 fod yr ysgol yn dangos "cynnydd cryf", gan wneud "gwelliannau sylweddol" ar draws y bwrdd. Cystdadlaethau ac Olypiadau

Mae'r ysgol yn meithrin tîm yn rheolaidd yn yr Olympiad Her Bioleg a British Biology cenedlaethol (a drefnir gan Sefydliad y Bioleg), ac wedi ennill o leiaf un wobr Aur bob blwydd. Yn 2014, enillodd yr athro gwyddoniaeth Robert Woodman wobr 'Athrawon Ffiseg' gan y Sefydliad Ffiseg, dyfarniad blynyddol sy'n cwmpasu'r DU gyfan.

Cyn-staff nodedig

golygu
 • Paula Craig (MBE) - y ferch gyntaf i gwblhau Marathon Llundain fel rhedwr ac athletwr cadair olwyn, gan orffen yn ail yn 2003. Hefyd enillodd Bencampwriaeth Triathlon y Byd (cadair olwyn) yn 2002, 2003 a 2005.
 • Mark Delaney (pêl-droediwr) - chwaraewr pêl-droed cyn-broffesiynol i Ddinas Caerdydd ac Aston Villa
 • Huw Evans (OBE) - cyn Brifathro / Prif Swyddog Gweithredol Coleg Llandrillo Cymru (1989-2011), coleg Addysg Bellach fwyaf Cymru.
 • Meri Huws - Comisiynydd Iaith Gymraeg.
 • Colin Jenkins - Pennaeth Coleg Iwerydd UWC (1990-2000) a chyn Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol y Fagloriaeth Ryngwladol. Melbourne Johns - gweithiwr ffatri arfau rhyfel yr Ail Ryfel Byd, y cafodd ei genhadaeth i gael peiriannau hanfodol i'r ffilm The Foreman Went to France
 • Rolph Jones (CBE) - Brigadwr yn y Peirianwyr Brenhinol a chyn-Gadeirydd Clwb Rygbi Cymru Llundain
 • Prif Francis Jones - Hanesydd a Chymru Herald Rhyfeddol (1963-1993)
 • Y Parchedig Iach Jonathan Lean - Deon Eglwys Gadeiriol Tyddewi (2009-2017)
 • Josh Macleod - chwaraewr proffesiynol Undeb Rygbi Cymru (y Scarlets) Richard Marcangelo - cyn aelod o Band Earth Manfred Mann a drymiwr sesiwn.
 • Cerys Matthews - canwr, cyflwynydd radio ac aelod cyd-sylfaen Catatonia (band)
 • Martyn Phillips - Prif Swyddog Gweithredol Undeb Rygbi Cymru, cyn Brif Swyddog Gweithredol B & Q
 • Thomas James Stretch - Y Parchedig yn ymwneud â rhyddhau gwersyll crynhoi Bergen-Belsen ym mis Ebrill 1945.

Cyn-staff nodedig [golygu]

golygu
 • David John Williams - Cyd-sylfaenydd Plaid Cymru ac awdur Cymraeg amlwg oedd athro Saesneg ac Addysg Gorfforol yn yr ysgol 1919-1936, a Meistr Cymraeg 1937-1945.
 • Glenys Cour - Arlunydd ac aelod o Grŵp Cymreig a ddysgwyd yn yr ysgol yn y 1940au

Cyfeiriadau

golygu
 1. 1.0 1.1  Ysgol Bro Gwaun. Cyngor Sir Penfro.

Dolenni allanol

golygu