Ysgol Bro Elwern

(Ailgyfeiriad oddi wrth Ysgol Gwyddelwern)

Ysgol gynradd gymunedol yng Ngwyddelwern, Sir Ddinbych yw Ysgol Bro Elwern. Mae'n ysgol sy'n seiliedig ar egwyddorion Cristnogol, mae'n naturiol yn ddwyieithog, gyda Cymraeg fel prif iaith,[1] er mai Saesneg yw prif iaith cartref 50% o'r plant. Roedd 54 o ddisgyblion rhwng 3 a 11 oed yn yr ysgol yn 2003. Yn ôl adroddiad ESTYN yn 2003, roedd safon yr addysg yn foddhaol.[2]

Fe aiff disgyblion yr ysgol ymlaen i ysgolion uwchradd Brynhyfryd neu y Berwyn ym mlwyddyn 7.[1]

FfynonellauGolygu