Priffordd ym mwrdeisdref sirol Castell-nedd Port Talbot yn ne Cymru yw'r A4109. Mae'n cysylltu Aberdulais a Glyn-nedd.

Mae'r ffordd yn cychwyn fel cyffordd gyda'r priffyrdd A4230 ac A465 yn Aberdulais, ac arwain tua'r gogledd ar hyd Cwm Dulais, ger glan ddwyreiniol Afon Dulais. Ger Dyffryn Cellwen mae'n troi tua'r dwyrain, ac yn diweddu mewn cyffordd a'r A465 ger Glyn-nedd.

Trefi a phentrefi ar yr A4109Golygu