Gallai Abernant neu Aber-nant gyfeirio at:

Cymru golygu

Unol Daleithiau America golygu