Adeiladau rhestredig Gradd I Pen-y-bont ar Ogwr

Dyma restr o adeiliadau rhestredig Gradd I ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Gradd I yw'r radd uchaf ar gyfer adeiladau hanesyddol yng Nghymru a Lloegr; ystyrir yr adeiladau hyn i fod o ddiddordeb arbennig.

Castell Coety
Comin Wikimedia
Comin Wikimedia
Enw Cymuned Rhif Cadw
Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr, Porthcawl Porthcawl 11214
Tŷ'r Sger Cynffig 11217
Eglwys Sant Iago, y Pîl Cynffig 11227
Eglwys Dewi Sant, Trelales Trelales 11246
Eglwys Sant Crallo Llangrallo Isaf 11252
Castell Coety Coety Uchaf 11254
Eglwys Santes Fair, Coety Uchaf Coety Uchaf 11255
Eglwys Dewi Sant, Betws Cwm Garw 18626