Gallai Aeron gyfeirio at fwy nag un lle:

Gweler hefyd: