Gallai Afon Twrch gyfeirio at un o nifer o afonydd yng Nghymru: