Mae Bilha (בִּלְהָה "dibryder") yn fenyw a grybwyllir yn Llyfr Genesis.[1] Mae Genesis 29:29 [2] yn ei disgrifio fel morwyn Laban, a roddwyd i Rahel i fod yn forwyn ar adeg priodas Rahel â Jacob. Pan fethodd Rahel â chael plant, rhoddodd Bilha i Jacob fel gordderchwraig i esgor ar blant iddo.[3] Rhoddodd Bilha enedigaeth i ddau fab, yr honnodd Rachel eu bod yn blant iddi hi ei hun o'r enw Dan a Naphtali.[4]

Bilha
DinasyddiaethCymeriad Beiblaidd
Galwedigaethgweithiwr domestig Edit this on Wikidata
PriodJacob Edit this on Wikidata
PlantDan, Naphtali Edit this on Wikidata

Dywedir bod Jacob wedi cael o leiaf ddeuddeg mab gan bedair merch, ei wragedd, Lea a Rahel, a'i ordderchwragedd, Bilha a Silpa, a oedd, yn nhrefn eu genedigaeth, Reuben, Simeon, Lefi, Jwda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, a Benjamin,[5] a daeth pob un ohonynt yn benaethiaid eu grwpiau teulu eu hunain, a elwid yn ddiweddarach, yn Ddeuddeg Llwyth Israel. Mae'r Beibl hefyd yn nodi enw ferch iddo, Dina.

Yn Genesis 35:22 mae sôn am fab hynaf Jacob (oedd wedi newid ei enw i Israel erbyn hynny) yn cael perthynas rhywiol llosgach gyda Bilha.[6] Oherwydd hyn rhoddwyd genedigaeth-fraint Ruben, y mab hynnaf i feibion Joseff.[7]

Cyfeiriadau golygu

Lle fo cyfeiriad yn destun Beiblaidd, bydd dilyn y cysylltiad yn mynd at rifyn Beibl William Morgan Cymdeithas Feiblaidd Prydain a Thramor, 1992 ar wefan Bible Gateway. Am destun mwy cyfoes gellir chwilio am yr un adnodau ar dudalen chwilio Beibl Net

Gweler hefyd golygu

Rhestr o fenywod y Beibl