Rhestr o fenywod y Beibl

erthygl rhestr

Dyma restr o fenywod sy'n ymddangos yn yr Hen Destament a'r Testament Newydd yn ôl canon Protestannaidd y Beibl Cristnogol. Mae sillafiad yr enwau yn dod o argraffiad 1992 o Feibl William Morgan a gyhoeddwyd gan Gymdeithas y Beibl sydd ar gael ar-lein ar wefan Bible Gateway. Mae argraffiadau o Feibl William Morgan a gyhoeddwyd cyn safoni orgraff y Gymraeg ym 1928 a chyfieithiadau newydd megis Y Beibl Cymraeg Newydd yn sillafu rhai o'r enwau'n wahanol.

Efa'r fenyw gyntaf gydag Adda ei gŵr

AGolygu

BGolygu

CGolygu

ChGolygu

 • Chlöe - a grybwyllir yn Corinthiaid. Ystyr yr enw yw “Perlysiau gwyrdd”. [49]

DGolygu

EGolygu

FGolygu

GGolygu

HGolygu

IGolygu

JGolygu

LGolygu

MGolygu

NGolygu

OGolygu

PGolygu

PhGolygu

RGolygu

RhGolygu

SGolygu

TGolygu

ThGolygu

CyfeiriadauGolygu

 1. 1 Cronicl 2:15-17
 2. 1 Samuel 25
 3. 1 Cronicl 2:29
 4. 2 Cronicl 11:18
 5. 1 Brenhinoedd 1:3,4;
 6. 1 Brenhinoedd 2:13-25
 7. 2 Samuel 3:4
 8. 1 Cronicl 3:3
 9. Josua 15:16-19
 10. Barnwyr 1:12-13
 11. 1 Cronicl 2:49
 12. Genesis 4:19-23
 13. Genesis 26:34
 14. Genesis 36:2
 15. [Genesis 16, 21: 9–17; 25:12 Genesis 16: 21: 9–17; 25:12]
 16. 1 Samuel 14:50
 17. 1 Samuel 25:43
 18. 1 Samuel 27:3
 19. 1 Samuel 30:5
 20. 1 Samuel 30:18
 21. 2 Samuel 2:2
 22. 2 Samuel 3:2
 23. 1 Cronicl 3:1
 24. Genesis 36:2–25
 25. Luc 2:36-38
 26. Genesis 41:45–50; 46:20
 27. 1 Cronicl 2:18–19
 28. 1 Brenhinoedd 22:42
 29. 2 Cronicl 20:31
 30. 1 Cronicl 2:26
 31. 2 Brenhinoedd 8:26
 32. 2 Cronicl 22; 23:13–21; 24:7
 33. 1 Cronicl 8:8
 34. Genesis 26:34; 36:10
 35. Genesis 28:9
 36. Genesis 36:3, 4, 13, 17
 37. 1 Brenhinoedd 4:15
 38. 2 Samuel 11:2,3; 12:24
 39. 1 Brenhinoedd 1:11–31; 2:13–19
 40. 1 Cronicl 3:5
 41. Actau 25:13; 25:23 26:30
 42. Genesis 30:3–5, 35:25
 43. Actau 8:27
 44. Job 1:2; 42:14
 45. Genesis 25:1–6; 1 Cronicl 1:32-33
 46. Job 1:2; 42:14
 47. 2 Timotheus 4:21
 48. Numeri 25:6-18
 49. 1 Corinthiaid 1:11
 50. Barnwyr 16: 4–21
 51. Actau 17:34
 52. Genesis 35:8
 53. Barnwyr 4-5
 54. 1 Samuel 28
 55. Genesis 34
 56. Actau 9: 36-42
 57. 1 Cronicl 3: 3
 58. 2 Samuel 3: 5
 59. Luc 1: 5–80
 60. Exodus 6:23
 61. 1 Cronicl 2:46
 62. 1 Cronicl 2:19
 63. Esther (llyfr cyfan)
 64. 2 Timotheus 1: 5
 65. Philipiaid 4: 2
 66. Genesis 2–3
 67. Esther 1:9, 11-12, 15-19; 2:4, 17
 68. Hosea 1:1–11; 3:1–5
 69. 2 Samuel 3:4
 70. 1 Brenhinoedd 1:5, 11, 2:13
 71. 1 Cronicl 3:2
 72. 1 Cronicl 7:18
 73. 2 Brenhinoedd 23:31; 24:18
 74. Jeremeia 52: 1-2
 75. 1 Samuel 1:2, 5-20, 22-28; 2:1-10, 19-21
 76. 1 Cronicl 4:3
 77. 2 Brenhinoedd 21:1
 78. 1 Cronicl 4:5,7
 79. Mathew 14:3-6, 22:16
 80. Marc 6:17-22, 6:17
 81. Luc 3:19
 82. 1 Cronicl 8: 8,9
 83. Numeri 26:33; 27:1–11; 36:1–12
 84. Josua 17:3
 85. 2 Brenhinoedd 22: 14–20
 86. 2 Cronicl 34: 22–33
 87. 1 Cronicl 8: 8-11
 88. Genesis 11:29
 89. Barnwyr 4: 17-22; 5: 6, 24-27
 90. 2 Brenhinoedd 15: 2; 2 Cronicl 26:3
 91. 2 Brenhinoedd 22: 1,2
 92. 2 Brenhinoedd 14:2; 2 Cronicl 25:1
 93. Job 42:14
 94. 1 Cronicl 2:18
 95. 2 Brenhinoedd 15:33; 2 Cronicl 27: 1
 96. 1 Brenhinoedd 16:31; 18: 4-19; 19: 1,2; 21: 5-25; 2 Brenhinoedd 9
 97. Datguddiad 2: 20-23
 98. Luc 8: 2-3
 99. Exodus 1; 2:1–11; 6:20; Numeri 26:59
 100. Genesis 26:34
 101. 2 Brenhinoedd 11: 2
 102. Rhufeiniaid 16:15
 103. Rhufeiniaid 16:7
 104. Genesis 29; 30; 49:31; Ruth 4:11
 105. 2 Timotheus 1: 5
 106. Hosea 1:6,8
 107. Actau 16: 14–15
 108. 2 Samuel 3:3
 109. 2 Cronicl 11:20-22
 110. 1 Cronicl 7:15
 111. Genesis 28:9
 112. 2 Cronicl 11:18
 113. Josua 17:3 Numeri 26:33; 27:1; 36:11
 114. Luc 10:38-42; Ioan 11:1, 5, 19-28, 30, 38-40; 12:2
 115. Matthew 1:16; 1:18-25; 2:11; 2:13-23; 12:46-50; 13:55
 116. Marc 3:31-35; 6:3
 117. Luc 1:26-38, 39-45, 46-56; 2:4-7, 16-20, 22-24, 33-35, 39-40, 41-52; 8:19-21
 118. Ioan 2:1-5, 12; 6:42; 19:25-27
 119. Actau 1:14
 120. Galatiaid 4:4
 121. Matthew 27:56
 122. Actau 12:6-19
 123. Luc 10:38-42; Ioan 11:1, 19-20
 124. Ioan 19:25
 125. Rhufeiniaid 16:6
 126. Matthew 27:55-56; 27:61; 28:1-11; Marc 15:40-41, 47; 16:1-8; Luc 8:2-3; 24:10 Ioan 19:25; 20:1-2, 11-18
 127. Genesis 36:39; 1 Cronicl 1:50
 128. Genesis 36:39; 1 Cronicl 1:50
 129. 1 Samuel 14:49; 18:17-19
 130. Ioan 4: 4-26
 131. 1 Cronicl 4:18
 132. Genesis 36:39; 1 Cronicl 1:50
 133. 1 Samuel 14:49; 17:25; 18:20, 25, 27-28; 19: 11-14, 17; 25:44; 2 Samuel 3: 13-16; 6:16, 20-23; 1 Cronicl 15:29
 134. Genesis 11:29; 22:20
 135. Josua 17: 3; Numeri 26:33; 27: 1; 36:11
 136. Exodus 2: 4, 7-9; 15: 20-21 Numeri 12: 1, 4-5, 10, 12, 14-15; 20: 1; 26:59; Deuteronomium 24:9; 1 Cronicl 6:3; Micah 6:4
 137. 1 Cronicl 4:17
 138. Genesis 4:22
 139. 2 Cronicl 12:13
 140. 1 Cronicl 4:5-6
 141. Ruth 1:1-3, 5-8, 10-22; 2:1-2, 6, 11, 18-20, 22-23; 3:1-6, 16-18; 4:3, 5, 9, 14-17
 142. Numeri 26:33
 143. Nehemiah 6:14
 144. Ruth 1:4, 6-15
 145. 1 Samuel 1:2, 4, 6-7
 146. Rhufeiniaid 16:12
 147. Actau 18:2, 18-19, 26; Rhufeiniaid 16:3-4; 1 Corinthiaid 16:19; 2 Timotheus 4:19
 148. Exodus 1:15
 149. Rhufeiniaid 16:1
 150. Genesis 29:6-31; 30:1- 15, 22-25; 31:4, 14- 28, 31-35, 41- 55; 32:22; 33:1-7; 35:16-24; 37:10; 43:29; 44:27; 46:19- 25; 48:7; 1 Samuel 10:2; Jeremia 31:15
 151. Josua 2:1-24; 6:17, 22-25; Matthew 1:5; Hebreaid 11:31; Iago 2:25
 152. Genesis 21:23; 24:15-67; 25:20-26, 28; 26:7-10, 35; 27:5-17, 42-46; 28:2, 5, 7; 29:10, 13; 35:8; Rhufeiniaid 9:10
 153. Genesis 22:24
 154. 2 Samuel 3:7
 155. Ruth 1:1-4:22 (Y llyfr cyfan)
 156. Matthew 1:5
 157. Actau 12:13-15
 158. Actau 5: 1-11
 159. Mathew 14: 6-12 Marc 6: 21-29
 160. Marc 15:40, 16:1 Marc 15:40, 16:1
 161. Genesis 11:29-31; 12:5, 11-20; 13:1; 16:1-6, 8-9; 17:15-17, 19, 21; 18:6, 9-15; 20:2-7, 11-14, 16, 18; 21:1-3, 6-7, 9-10, 12; 23:1-3, 19; 24:36; 25:10, 12; 49:31
 162. Eseia 51:2
 163. Rhufeiniaid 4:19; 9:9
 164. Galatiaid 4: 22-24, 26, 30-31
 165. Hebreaid 11:11
 166. 1 Pedr 3:6
 167. 1 Brenhinoedd 10:1-10; 2 Cronicl 9:1-9; Mathew 12:42; Luc 11:31
 168. 1 Cronicl 7:24
 169. Exodus 2:21-22; 4:20, 25-26; 18:2, 5-6
 170. Lefiticus 24:11
 171. 1 Cronicl 3:19
 172. Esther 5:10-14; 6:13-14
 173. 2 Samuel 17:25; 19:21-22; 21:17; 23:18
 174. 1 Cronicl 2:16
 175. 2 Brenhinoedd 12:1, 2 Cronicl 24:1
 176. Genesis 4:19, 22-23
 177. Genesis 29:24; 30:9-13, 18, 31:33, 32:22, 33: 1-2, 5-6, 35:26; 37:2, 46:18
 178. Exodus 1:15
 179. Luc 8:3
 180. Philipiaid 4: 2-3
 181. 1 Brenhinoedd 4:11
 182. Genesis 38
 183. 2 Samuel 13
 184. 2 Samuel 14:27
 185. Actau 9:36
 186. Rhufeiniaid 16:12
 187. Genesis 36:12
 188. Josua 17:3; Numeri 26:33; 27:1; 36:11