Uned ieithyddol mewn iaith naturiol yw brawddeg, mynegiad sy'n cyfleu gosodiad, gofyniad neu orchymyn.[1]

Yn y rhan fwyaf o ieithoedd,[2] mae'n rhaid i frawddeg gynnwys berf derfynol, ond nid yw hyn yn wir yn y Gymraeg. E.e. "Hir pob aros."

Rhannau'r FrawddegGolygu

Mewn cymal, ceir goddrych a thraethiad; gall fod yn gymal annibynnol neu ddibynnol. Mae'n brawddegau syml yn cynnwys dim ond un cymal (a hwnnw'n annibynnol), ond mewn brawddegau eraill ceir sawl cymal.

Mathau o frawddegGolygu

NodiadauGolygu

  1. Geiriadur Prifysgol Cymru, argraffiad cyntaf, tud. 313
  2. Understanding Syntax, gan Maggie Tallerman, cyh. Arnold 1988. Tud. 64 "Cross-linguistically, most independent clauses contain finite verbs"
Chwiliwch am brawddeg
yn Wiciadur.