Uned ieithyddol mewn iaith naturiol yw brawddeg, mynegiad sy'n cyfleu gosodiad, gofyniad neu orchymyn.[1]

Brawddeg
Mathsemantic unit, utterance, linguistic form Edit this on Wikidata
Y gwrthwynebQ9380011 Edit this on Wikidata

Yn y rhan fwyaf o ieithoedd,[2] mae'n rhaid i frawddeg gynnwys berf derfynol, ond nid yw hyn yn wir yn y Gymraeg. E.e. "Hir pob aros."

Rhannau'r frawddeg golygu

Mewn cymal, ceir goddrych a thraethiad; gall fod yn brif gymal neu'n isgymal. Mae'n brawddegau syml yn cynnwys dim ond un cymal (a hwnnw'n brif gymal), ond mewn brawddegau eraill ceir sawl cymal. Mae'r frawddeg gyfansawdd yn cynnwys o leiaf dau brif gymal cydradd, tra mae'r frawddeg gymhleth yn cyfuno prif gymal ag isgymal(au).

Mathau o frawddeg golygu

Nodiadau golygu

  1. Geiriadur Prifysgol Cymru, argraffiad cyntaf, tud. 313
  2. Understanding Syntax, gan Maggie Tallerman, cyh. Arnold 1988. Tud. 64 "Cross-linguistically, most independent clauses contain finite verbs"
Chwiliwch am brawddeg
yn Wiciadur.