Byrddau Iechyd Cymru

Mae gan Gymru saith fwrdd iechyd lleol sy'n darparu gwasanaeth iechyd cyhoeddus Cymru.

Map o 7 Bwrdd Iechyd Lleol GIG Cymru

Lansiwyd y byrddau iechyd lleol ar 1 Ebrill 2003, [1] [2]

Yn 2009, ad-drefnwyd y byrddau iechyd a’u huno ag ymddiriedolaethau ysbytai GIG lleol yn saith bwrdd iechyd lleol mwy, gan ddod i rym ar 1 Hydref 2009, gan ddisodli’r system a ddefnyddiwyd ers 2003.[3]

Ochr yn ochr â’r saith bwrdd iechyd lleol mae tair ymddiriedolaeth GIG Cymru gyfan sef GIG Cymru sef Iechyd Cyhoeddus Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru [4] Mae hefyd Awdurdod Iechyd Arbennig sef Addysg a Gwella Iechyd Cymru. [5]

Rhestr byrddau iechyd lleol

golygu

Y saith bwrdd iechyd lleol presennol yng Nghymru yw:

Mae map o’r saith bwrdd iechyd lleol yng Nghymru i’w weld isod. Mae pob bwrdd iechyd yn gyfrifol am ddarparu holl wasanaethau gofal iechyd y GIG o fewn ardal ddaearyddol, wedi'i rhannu'n nifer o Glystyrau Rhwydwaith.[8]

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Ynys Mon
 • Arfon
 • Canolbarth a De Sir Ddinbych
 • Dwyrain Conwy
 • gorllewin Conwy
 • Gogledd-ddwyrain Sir y Fflint
 • Dwyfor
 • Gogledd Orllewin Sir y Fflint
 • Meirionnydd
 • De Sir y Fflint
 • Gogledd Sir Ddinbych
 • De Wrecsam
 • Gogledd a Gorllewin Wrecsam
 • Canol Wrecsam

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 • Aman/Gwendraeth
 • Llanelli
 • Gogledd Ceredigion
 • Gogledd Sir Benfro
 • De Ceredigion
 • De Sir Benfro
 • Taf/Tywi

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 • Rhwydwaith Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr
 • Rhwydwaith Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr
 • Rhwydwaith Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr
 • Gogledd Cynon
 • Gogledd Merthyr Tudful
 • Gogledd Rhondda
 • Gogledd Taf Elai
 • De Cynon
 • De Merthyr Tudful
 • De Rhondda
 • De Taf Elái
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Canolbarth Powys
 • Gogledd Powys
 • De Powys

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 • Dwyrain Caerdydd
 • De-ddwyrain Caerdydd
 • Dinas a De Caerdydd
 • Gogledd Caerdydd
 • De Orllewin Caerdydd
 • Gorllewin Caerdydd
 • Canol y Fro
 • Dwyrain y Fro
 • Gorllewin y Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 • Afan
 • Iechyd y Bae
 • Iechyd y Ddinas
 • Cwmtawe
 • Llwchwr
 • Castellnedd
 • Penderi
 • Cymoedd Uchaf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 • Dwyrain Blaenau Gwent
 • Gorllewin Blaenau Gwent
 • Dwyrain Caerffili
 • Gogledd Caerffili
 • De Caerffili
 • Gogledd Sir Fynwy
 • De Sir Fynwy
 • Gogledd Casnewydd
 • Dwyrain Casnewydd
 • Gorllewin Casnewydd
 • Gogledd Torfaen
 • De Torfaen

Cyfeiriadau

golygu
 1. "Your Local Health Service" (PDF). NHS Wales. March 2003. Cyrchwyd 3 August 2014.
 2. "The Local Health Boards (Establishment) (Wales) Order 2003". National Assembly for Wales. January 2003. Cyrchwyd 10 May 2019.
 3. "NHS in Wales: why are we changing the structure?" (PDF). Welsh Assembly Government. October 2009. Cyrchwyd 10 May 2019.
 4. "Health in Wales: Structure". Welsh Government. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2022-09-01. Cyrchwyd 10 May 2019.
 5. "Health Education and Improvement Wales". Health Education and Improvement Wales. Cyrchwyd 10 May 2019.
 6. "Press Release: Hello To Swansea Bay University Health Board". Swansea Bay University Health Board. 1 April 2019. Cyrchwyd 10 May 2019.
 7. "We Are Cwm Taf Morgannwg University Health Board". Cwm Taf Morgannwg University Health Board. 1 April 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2019-05-28. Cyrchwyd 10 May 2019.
 8. "Health Maps Wales". March 2019. Cyrchwyd 2020-04-25.