Byrmaneg

iaith

Iaith Dibeto-Bwrmaidd, cangen o'r teulu Sino-Tibetaidd, yw Byrmaneg sydd yn iaith swyddogol ym Myanmar. Hon yw iaith frodorol y Bamar ac ambell grŵp ethnig arall, er enghraifft y Mon. Fe'i siaredir gan drwch y boblogaeth ym Myanmar ac yn ail iaith gan y mwyafrif o siaradwyr ieithoedd eraill y wlad. Ysgrifennir mewn gwyddor sydd yn seiliedig ar yr iaith Bali.

Rhyw 30 miliwn o bobl Myanmar sydd yn rhugl yn y Fyrmaneg, ac maent yn cyfri am tua hanner o holl siaradwyr yr ieithoedd Tibeto-Bwrmaidd. Perthyna Byrmaneg yn agos i'r ieithoedd Lolo yn y gangen hon.

Ymddangosodd y ffurf hynaf ar yr iaith, Hen Fyrmaneg, yn Nheyrnas Pagan, yn y 12g. Datblygodd yn Fyrmaneg Canol yn yr 16g, a drawsnewidiwyd yn Fyrmaneg Modern yn y 18g. Mae'r iaith safonol fodern yn hynod o wahanol i Hen Fyrmaneg o'i chymharu â thafodieithoedd megis Aracaneg.