Cân i Gymru 2014


Cynhaliwyd Cân i Gymru 2014 ym Mhafiliwn Mon yng Ngwalchmai. Enillwyr y gystadleuaeth oedd Barry a Mirain Evans o Chwilog gyda'u cân 'Galw Amdanat ti'

Cân i Gymru 2014
Rownd derfynol 28 Chwefror 2014
Lleoliad Pafiliwn Môn, Gwalchmai
Artist buddugol Mirain Evans
Cân fuddugol Galw Amdanat Ti
Cân i Gymru
◄ 2013        2015 ►

Roedd chwe chân yn cystadlu. Mirain Evans yw'r cystadeluydd ieuengaf i ennill y gystadleuaeth.

Trefn Artist Cân Cyfansoddw(y)r
01 Gruff Sion Rees Aderyn y Nos Gruff Siôn Rees
02 Y Cledrau Agor y Drws Joseff Owen, Marged Gwenllian, Ifan Prys, ac Alun Roberts
03 Gwilym Bowen Rhys Ben Rhys Gwilym Bowen Rhys a Siân Harris
04 Kizzy Crawford Brown Euraidd Kizzy Crawford
05 Mirain Evans Galw Amdanat Ti Barry Evans a Mirain Evans
06 Ifan Davies a Gethin Griffiths Dydd yn Dod Ifan Davies a Gethin Griffiths

Cyfeiriadau

golygu