Cân i Gymru 2013

Cynhaliwyd Cân i Gymru 2013 yn y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd, cyn iddo gau a chael ei drawsnewid yn westy. Cyflwynwyd y rhaglen gan Elin Fflur a Gethin Evans.

Cân i Gymru 2013
Rownd derfynol 1 Mawrth 2013
Lleoliad Y Gyfnewidfa Lo, Caerdydd
Artist buddugol Jessop a'r Sgweiri
Cân fuddugol Mynd i Gorwen Hefo Alys
Cân i Gymru
◄ 2012        2014 ►

Dim ond 6 o ganeuon fu'n cystadlu, y nifer lleiaf er 1985.

Enillydd y gystadleuaeth oedd Jessop a'r Sgweiri gyda'r gân 'Mynd i Gorwen hefo Alys'.

Artist Cân Cyfansoddw(y)r Safle Gwobr
Jessop a'r Sgweiri Mynd i Gorwen hefo Alys Rhys Gwynfor ac Osian Huw Williams 1af £3,500
Catrin Herbert Ein Tir Na Nog Ein Hunan Catrin Herbert
Rhydian Gwyn Lewis ac Ifan Davies Bywyd Sydyn Rhydian Gwyn Lewis
Alun Evans Breuddwydion Ceffylau Gwyn Alun Evans
Elin Parisa Fouladi Aur ac Arian Elin Parisa Fouladi a Ben Dobson
Dyfrig Evans Amser mynd i'n Gwlau Geth Vaughan a Pete Jarvis

Cyfeiriadau

golygu