Gallai Cemais gyfeirio at un o sawl lle:

Un o ddau gantref o'r enw yn yr Oesoedd Canol:

Amrywiad ar ffurf enw pentrefi:

Gweler hefyd