Gwrthrych sy'n crogi, fel arfer ar neclis neu glustdlws yw crogaddurn (hefyd yn Gymraeg tlws crog) (Saesneg: pendant). Yn Ffrangeg diweddar, mae crogaddurn yn ferfenw sy'n golygu "crogi". Gall crogaddurnau fod â sawl pwrpas:

Crogaddurn Sbaenaidd yn Amgueddfa Victoria ac Albert.

Gweler hefyd golygu