Cronfa Glyndŵr

elusen i hybu addysg Gymraeg

Mae Cronfa Glyndŵr, neu, yn ôl ei henw llawn swyddogol, Cronfa Glyndŵr yr Ysgolion Cymraeg, yn gronfa ar gyfer hybu addysg Gymraeg drwy gefnogi sefydlu ysgolion a chefnogi disgyblion.

Data cyffredinol
Dechrau/Sefydlu1963 Edit this on Wikidata

Hanes SefydluGolygu

Sefydlwyd y Gronfa ym 1963 gan Trefor a Gwyneth Morgan i hyrwyddo addysg trwy gyfrwng y Gymraeg ledled Cymru.[1][2] Bu i Trefor sefydlu Ysgol Glyndŵr ger Pen-y-bont ar Ogwr ym 1968, fel ysgol breswyl Gymraeg, ond bu i'r ysgol gau yn fuan ei farwolaeth disymwth ym 1970.[3]

CennadGolygu

Mae'r Gronfa yn rhannu arian gyda cheisiadau gan fudiadau ac unigolion sydd angen cymorth i hyrwyddo, darparu neu hwyluso addysg Gymraeg. Ymysg y cyrff sydd wedi elwa mae:[4]

  • Cylchoedd Meithrin - wedi cael grantiau i greu taflenni marchnata deniadol er mwyn cynnal ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth o werth addysg Gymraeg. Mae’r ymgyrchoedd hyn wedi sicrhau cynnydd yn nifer y plant sy’n cael y cyfle i dderbyn addysg Gymraeg.

Rhoddwyd cymorth ariannol i nifer o Gylchoedd Meithrin i brynu offer neu adnoddau newydd. Mae hyn wedi eu helpu i wella eu delwedd a rhoi gwell gwasanaeth i’r plant. Mewn rhai achosion y cymorth hwn oedd wedi helpu’r Cylch i gael dau ben llinyn ynghyd a’u hachub rhag gorfod cau dros dro tra’n ‘mynd trwy gyfnod anodd’.

  • Teuluoedd - rhoddwyd cymorth ariannol i rai teuluoedd unigol er mwyn talu ffioedd neu gostau teithio. Oni bai am hyn, fyddai’r plant ddim wedi gallu parhau i fynychu cylchoedd neu ysgolion Cymraeg.

GwybodaethGolygu

Mae'r Gronfa yn gweithio'n agos gyda Mudiad Meithrin a Rhieni Dros Addysg Gymraeg ac mae'n aelod o Mudiadau Dathlu'r Gymraeg.

Ariennir y Gronfa drwy cyfraniadau unigolion a mudiadau. Mewn cyhoeddiad yn 1968 gwelir rhestrau eglwysi, cymdeithasau lleol (megis y Cymmrodorion), ac unigolion.[5] Llywydd anrhydeddus y Gronfa yw Cennard Davies. Dafydd Hampson-Jones yw'r Trysorydd.

Rhif elusen swyddogol y mudiad yw 525762.

Dolenni allanolGolygu

CyfeiriadauGolygu

  1. "Amdanon ni". Gwefan Cronfa Glyndwr. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2022-02-17. Cyrchwyd 2022-02-17.
  2. James, Bryan (October 2014). "50 years on – and still the battle continues!". www.cronfaglyndwr.net. Ninnau, the North American Welsh Magazine. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2016-02-22. Cyrchwyd 14 February 2016.
  3. Williams, Iolo Wyn (2003). Our Children's Language: The Welsh-medium Schools of Wales 1939-2000. Caerdydd: Y Lolfa. t. 72. ISBN 9780862437046.
  4. "Newyddion Diweddaraf". Gwefan Cronfa Glyndŵr. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2022-02-17. Cyrchwyd 2022-02-17.
  5. "Amdanon ni". Gwefan Cronfa Glyndwr. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2022-02-17. Cyrchwyd 2022-02-17.