Dathlu'r Gymraeg

Grŵp ymbarél o fudiadau sy’n hybu’r Gymraeg yw Dathlu’r Gymraeg. Fe'i sefydlwyd yn 2007 i gydlynu ymdrechion i hybu'r iaith ac i roi llais i siaradwyr Cymraeg. Rhwng ei holl aelodau mae Dathlu'r Gymraeg yn cynrychioli degau o filoedd o siaradwyr Cymraeg. Dathlu'r Gymraeg sy'n trefnu Diwrnod Shwmae ar 15 Hydref bob blwyddyn.

AelodaethGolygu

Dyma'r mudiadau sy'n aelodau o fudiad Dathlu'r Gymraeg: