Diod alcoholaidd yw cwrw. Fe'i gwneir o rawnfwyd wedi'i eplesu. Cynhyrchir cwrw drwy ei fragu (e.e. mewn bragdy).

Cwrw
Hen fragdy tua 1900au yn Rhuthun: yr 'Hand Brewery', Stryd Clwyd

Mae pobl wedi bod yn bragu cwrw am o leiaf 9 mil o flynyddoedd. Yn Ewrop roedd cwrw'n boblogaidd am iddo fod yn fwy diogel i'w yfed na dŵr oherwydd fod dŵr yr afonydd yn llawn o feicrobau. Roedd mynachod yn aml yn gynhyrchwyr mawr o gwrw.

Mae yfed cwrw yn rhan o fywyd modern Prydain, a chaiff ei werthu mewn tafarnau sydd yn aml yn rhan ganolog o fywyd cymdeithasol.

Cwrw Cymreig

golygu

Mae sawl bragdy yng Nghymru, gan gynnwys Brains yng Nghaerdydd.

Hen benillion

golygu

Ceir nifer o hen benillion am gwrw gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn ddirmygus ohono:

Rwyf yn ofer, rwyf yn yfed,
Rwyf yn g’wilydd gwlad i’m gweled,
Rwyf yn gwario fel dyn gwirion;
Ffei o feddwi, ffiaidd foddion.

Dolenni allanol

golygu