Cyfraith ryngwladol

Term a ddefnyddir i gyfeirio at gyfraith sy'n rheoli ymddygiad gwladwriaethau annibynnol yn eu cysylltiadau a'i gilydd yw cyfraith ryngwladol. Mae'n wahanol i systemau cyfreithiol eraill gan ei bod yn ymwneud ag endidau gwleidyddol/gweinyddol yn hytrach na dinasyddion preifat yn bennaf. Gall y term cyfraith ryngwladol hefyd gyfeirio at dair wahanol ddisgyblaeth:

Dwy gangen draddodiadol y maes yw: