Cyllid myfyrwyr yng Nghymru

Mae cyllid myfyrwyr sydd ar gael i unigolion sy'n mynychu addysg uwch yng Nghymru yn cynnwys amryw o fenthyciadau, grantiau, bwrsarïau, nawdd, ac ysgoloriaethau.

Costau byw golygu

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn cynnig Benthyciad Cynhaliaeth (a elwir yn aml yn Fenthyciad Myfyriwr) yn ddibynnol ar incwm teulu'r myfyriwr a ble mae'n ei astudio. Darparir tair cyfradd: "Cyfradd byw gartref", "Cyfradd byw oddi cartref", a "Chyfradd byw oddi cartref yn Llundain".[1]

Ffïoedd dysgu golygu

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn darparu Benthyciad Ffïoedd Dysgu i dalu am ffïoedd dysgu'r myfyriwr. Nid oes rhaid talu hyn yn ôl nes bod yr unigolyn wedi cwblhau ei astudiaethau ac yn ennill dros £15,000 y flwyddyn.[1]

Cyfeiriadau golygu

Dolen allanol golygu